“นกแอร์” ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายแล้ว รอกำหนดวันประชุมเจ้าหนี้โหวตแผน

นกแอร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “นกแอร์” แจ้ง ตลท. ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายแล้ว รอกำหนดวันประชุมเจ้าหนี้โหวตแผน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ตามที่บริษัท ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผนตามที่บริษัทเสนอ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายาน 2563 แล้วนั้น ผู้ทำแผนจึงมีหน้าที่ต้องส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 15 มีนาคม 2564

ต่อมาผู้ทำแผนได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางในการขอขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการตามมาตรา 90/43 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ ได้มีการขอขยายระยะเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 เดือน นับตั้งแต่วันครบกำหนดเดิม ซึ่งศาลล้มละลายมีคำสั่งอนุญาตในการขยายระยะเวลาการส่งแผนดังกล่าวออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากวันที่ 15 พฤษภาคม เป็นวันหยุดราชการ ผู้ทำแผนจึงได้ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ทั้งนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะกำหนดวันประชุมเจ้าหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียง เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ