ครม. เคาะกู้เงินเพิ่ม 7 แสนล้าน แก้วิกฤตโควิด จ่ายเยียวยา 4 แสนล้าน

เงินหมดเก๊ะ! ครม. เคาะกู้เงินเพิ่ม 7 แสนล้าน แก้วิกฤตโควิด จ่ายเยียวยา 4 แสนล้าน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้นำเสนอ ครม. กำหนดแผนออก พ.ร.ก.กู้เงิน 7 แสนล้านบาท เนื่องจากพ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท มีกรอบวงเงินกู้คงเหลือ 166,525 ล้านบาท และการระบาดของโควิดระลอกเดือนเมษายน 2564 จึงมีความจำเป็นต้องนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้ดูแลประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกประมาณ 150,000 ล้านบาท จึงทำให้มีวงเงินคงเหลือจำนวน 16,525 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ สถานการณ์โควิด-19 ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหา จากการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจากัด และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ ของ COVID-19

แต่เนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID-19 มีข้อจำกัด จึงเสนอครม.ออกพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม โดยเมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังก็ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ 2/64 เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวด้วย

สำหรับการกู้เงินเพิ่มเติม 7 แสนล้านบาท ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1 ให้กระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 30,000 ล้านบาท นำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน ปรับปรุงสถานพยาบาลและการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดระลอกใหม่

2.ให้กระทรวงการคลัง วงเงิน 400,000 ล้านบาท นำไปใช้ช่วยเหลือ เยียวยา หรือชดเชยให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ และ 3.ให้คลังนำไปใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมวงเงิน 270,000 ล้านบาท เพื่อรักษาระดับการจ้างงาน กระตุ้นการลงทุน และการบริโภคในประเทศ


ทั้งนี้ กรอบเวลาการกู้เพื่อใช้จ่ายได้ถึงเดือน ก.ย.2565 และคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจปี 2564 ขยายตัวเพิ่มอีก 1.5% อย่างไรก็ตามขั้นตอนหลังจากที่นำเสนอ ครม.แล้ว จะต้องมีการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนวงเงินกู้จาก 7 แสนล้านบาทได้อีก

อย่างไรก็ตามจะไม่มีผลกระทบต่อหนี้สาธารณะ ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะอยู่ที่ 58% เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง แต่ปีหน้าคาดว่าหนี้จะเกินกรอบเป้าหมายที่ 60% แต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะในสถานการณ์ไม่ปกติ รัฐบาลสามารถขยายกรอบหนี้สาธารณะให้เพิ่มอีกได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ