การบินไทย ปรับโครงสร้างทุน ตัดหุ้นที่ไม่ได้ขายออก 516 ล้านหุ้น

คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟู “การบินไทย” เตรียมยื่นศาลล้มละลายกลางอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ตัดหุ้นที่ไม่ได้จำหน่ายออก 516.13 ล้านหุ้น ตามแผนปรับโครงสร้างทุน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารแผน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท และคำร้องขอแก้ไขแผนตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้นั้น คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 26,989,009,500 บาท เป็น 21,827,719,170 บาท


โดยการตัดหุ้นในบริษัทที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 516,129,033 หุ้น ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เรื่องการปรับโครงสร้างทุน ลดทุน และเพิ่มทุน

นอกจากนี้ได้อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยหลังจากนี้บริษัทจะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้บริหารแผนดำเนินการลดทุนจดทะเบียนบริษัท พร้อมกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ