ผู้ถือหุ้นเบอร์สอง THG ทยอยเก็บหุ้นเข้าพอร์ตเพิ่ม 3.5 แสนหุ้น

หุ้น

“จารุวรรณ วนาสิน” ผู้ถือหุ้นเบอร์สอง THG ทยอยเก็บหุ้นเข้าพอร์ตเพิ่ม 350,000 หุ้น ช่วงวันที่ 13 ก.ค. 64 จำนวน 3 รายการ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานความเคลื่อนไหวการซื้อขายหุ้นบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ว่า นางจารุวรรณ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา นายบุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัทได้ทำรายการเข้าซื้อหุ้น THG เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 ทั้งหมด 3 รายการ ประกอบด้วย 1.เข้าซื้อหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น ที่ราคา 29 บาท 2.เข้าซื้อหุ้นจำนวน 54,000 หุ้น ที่ราคา 29.25 บาท และ 3.เข้าซื้อหุ้นจำนวน 196,000 หุ้น ที่ราคา 29.50 บาท

โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ไทยพาณิชย์ จำกัด และภายหลังเข้าทำรายการมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 118.68 ล้านหุ้น โดยปัจจุบันนางจารุวรรณ วนาสิน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 2 ของ THG รองจากบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)