เช็กที่นี่! หุ้นกู้ออกขาย ต.ค.-พ.ย.นี้ ดอกเบี้ยสูง

การเงิน ตลาดหุ้น ตลาดตราสารหนี้ กราฟ เศรษฐกิจ

ส่องหุ้นกู้เดือน ต.ค.-พ.ย. ธุรกิจแห่ออกขาย งัดดอกเบี้ยจูงใจ เผยมี 4 บริษัทเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป จับตา “ซีพีออลล์” ขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชูดอกเบี้ย 5 ปีแรก 4.60% ต่อปี นักลงทุนรายย่อยซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท ขณะที่ “MTC” ขาย 3 ชุดรวดให้รายย่อย ดอกเบี้ย 3.10-3.70%

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงที่เหลือของเดือน ต.ค.ไปจนถึงเดือน พ.ย.นี้ มีหลาย ๆบริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ โดยให้อัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจ ซึ่งจากการรวบรวมประกาศของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) มีดังต่อไปนี้

เดือนตุลาคม

1.บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นกู้ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.58% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

เรตติ้งหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18 – 20 ต.ค. โดยมี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

2.บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นกู้ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด หุ้นกู้อายุ 2 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26- 28 ต.ค. โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

เดือนพฤศจิกายน

1.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์) ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ได้ หุ้นกู้จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ซึ่งมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้

-อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – 5 เท่ากับ 4.60% ต่อปี
-อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6 – 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread 3.54% ต่อปี และ (ค) อัตรา 0.50% ต่อปี
-อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26-50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread 3.54% ต่อปี และ (ค) อัตรา 1.00% ต่อปี
-อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread 3.54% ต่อปี และ (ค) อัตรา 2.00% ต่อปี

หุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทั้งนี้ การเสนอขายแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1: วันที่ 10 -12 พ.ย. เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด CPALL16PA โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ช่วงที่ 2: วันที่ 22 – 26 พ.ย. และ 29 พ.ย. สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป โดยมี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ CPALL16PA และผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

2.บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นกู้อายุ 4 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 09 – 11 พ.ย. โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

โดยมีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

3.บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าว ค้ำประกันโดย บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี, ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. โดยมี บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

4.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

โดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 01 ต.ค.- 3 พ.ย.2021 โดยมี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

5.บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป 3 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ดังนี้ ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 11 เดือน 27 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย [3.10-3.20]% ต่อปี, ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 11 เดือน 26 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย [3.45]% ต่อปี, ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 11 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย [3.70]% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 4 -5 พ.ย. และ 8 พ.ย. โดยมี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ แนวโน้ม “คงที่” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

6.บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

คาดว่าเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 4 – 5 พ.ย. และ 8 พ.ย. โดยมี บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

7.บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

คาดว่าเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด โดยหุ้นกู้อายุ 1 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
โดยมีหลักประกัน ได้แก่

1. หุ้นสามัญของบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด (GEE) และ/หรือ หุ้นสามัญของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (TMI) มูลค่าหลักประกันรวมไม่ต่ำกว่า 1.20 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ (มูลค่า ณ วันที่ออกหุ้นกู้)
2. ค้ำประกันเต็มจำนวนโดยบริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัด

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท หลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

8.บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

คาดว่าเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด โดยหุ้นกู้อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หลักประกันคือ ที่ดินเปล่า และที่ดินและห้องชุด

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย. โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ