ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ตั้งบริษัทลูก “ทิพย ไอเอสบี” รุกธุรกิจลงทุน

ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ตั้งบริษัทลูก “ทิพย ไอเอสบี” รุกธุรกิจลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจประกันภัย ปั้น Flagship Company  ทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 1 ล้านบาท เดินหน้าตามแผนขยายธุรกิจ 12 เดือนข้างหน้า

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด (TIP ISB) เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจประกันภัย (Insurance Supported Business) ด้วยทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 1 ล้านบาท โดยมีบริษัทถือหุ้น 99.99%

ซึ่งแหล่งเงินทุนที่จะใช้สำหรับการลงทุนของ TIP ISB ในอนาคต จะมาจากเงินเพิ่มทุนจาก TIPH โดยหลังจากนี้จะดำเนินการจัดตั้ง TIP ISB ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดตั้งตามที่ TIPH มุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยชั้นนำในภูมิภาค TIPH

จึงได้ดำเนินการตามแผนการขยายธุรกิจใน 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งเคยเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ประกอบด้วย การดำเนินการจัดตั้งหรือเข้าซื้อกิจการที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย 2-3 ธุรกิจ ได้แก่ 1.ธุรกิจนายหน้าประกันภัย 2.ธุรกิจสำรวจภัย และ 3.ธุรกิจให้บริการฝึกอบรมตัวแทน/นายหน้าประกันภัย

รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งบริษัทประกันภัยใหม่ หรือการเข้าซื้อกิจการที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อรองรับการแยกหน่วยธุรกิจที่มีศักยภาพของบริษัทในกลุ่มออกเป็นบริษัทใหม่ (Spin-Off) อีกอย่างน้อย 1 ธุรกิจ

ซึ่งการจัดตั้ง TIP ISB เป็นบริษัทย่อยใหม่ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนการที่วางไว้ ในการรองรับการลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่

“ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดตั้ง TIP ISB จะทำให้ TIPH สามารถจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจให้มีความชัดเจน รวมทั้งจะช่วยให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) จากการที่กลุ่มธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัยจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเภทธุรกิจ (Specialization) อย่างแท้จริง

รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) จากการลงทุนใหม่ ๆ ภายใต้ TIP ISB ซึ่งจะมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนธุรกิจต่าง ๆ ภายในกลุ่มธุรกิจ (Shared Services) อีกทั้ง TIPH ยังคาดหวังว่าการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคตภายใต้ TIP ISB จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของ TIPH ในระยะยาว อันเนื่องมาจากการขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพอีกด้วย” ดร.สมพรกล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ