กรุงเทพประกันภัย บริษัทจดทะเบียนไทยคว้ารางวัลกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว

default

กรุงเทพประกันภัย ได้รับการประเมินเป็นบริษัทจดทะเบียนไทย ที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว “ระดับสูงสุด” โครงการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 64

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับการประเมินเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการ(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021
: CGR) ในระดับดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัท ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ