บัตรคนจน : คลัง เคาะใช้บัตรประชาชนแทน ดูรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 2 แสน

บัตรคนจน-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

“สันติ” รมช.คลัง เร่งสรุปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หวังเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เคาะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรเดิม พร้อมสั่ง สศค. ตรวจสอบหลักเกณฑ์รายได้ครัวเรือนไม่เกิน 2 แสนบาท มาคำนวณด้วย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์แบบใหม่ หรือสมาร์ทการ์ด แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้รอบคอบอีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ตรงจุดมากที่สุด โดยให้นำรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท มาคำนวณด้วยจากเดิมพิจารณารายได้ตัวบุคคล

“เรามีความตั้งใจอยากให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ซึ่งที่ประชุมได้ให้ สศค. ไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ และข้อจำกัดต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แล้วมาหารือร่วมกันอีกครั้ง หากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเร็วที่สุด”

สำหรับคุณสมบัติผู้ถือบัตรคนจนเดิมนั้น จะเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท


ขณะเดียวกัน ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย  ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดิน จะต้องมีบ้านหรือทาวเฮ้าส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

“ยกตัวอย่างการคำนวณรายได้ครอบครัว คือ สามี มีรายได้ 150,000 บาท ภรรยา มีรายได้ 50,000 บาท รวมกันแล้ว 200,000 บาท ถือว่าสามีและภรรยา มีรายได้เกินคนละ 100,000 บาท  แต่ถ้ามีลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี 1 คน ก็นำรายได้มารวมกันแล้วหาร 3 คน คือ พ่อ แม่ ลูก รวม 200,000 บาท หารแล้วเหลือคนละ 66,666 บาท ผลคือ สามี ไม่ได้บัตรคนจน แต่ภรรยา ได้บัตรคนจน เพราะเข้าเกณฑ์เป็นผู้รับสิทธิบัตรคนจน เพราะรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ขณะที่สามีหรือพ่อ รายได้เกิน 100,000 บาท ตั้งแต่เริ่มแรก ส่วนลูกไม่ได้ เพราะอายุต่ำกว่า 18 ปี”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ