ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้บริการซื้อ-ชำระค่าอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เปิดให้บริการซื้อ-ชำระค่าอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมต่อกับกรมสรรพากรครบทั้ง 28 ตราสาร  สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดขั้นตอน และลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ  ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจในโลกวิถีใหม่

วันที่ 2 ธันวาคม 2564  นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (Digital Access Platform Company Limited หรือ DAP) บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อรองรับและเชื่อมต่อการทำธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัลตลอดกระบวนการ (Digital Gateway) เดินหน้าขยายการให้บริการซื้อและชำระค่าอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์

โดยร่วมมือกับกรมสรรพากร จากเดิมที่ให้บริการ 5 ตราสาร ให้ครอบคลุมครบทั้ง 28 ตราสารตามประกาศของกรมสรรพากร ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มของ DAP ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยอากรที่ชำระสามารถใช้กับสัญญาในรูปแบบกระดาษและสัญญาอิเล็กทรอนิกส์

ภากร ปีตธวัชชัย

นายภากรกล่าวต่อว่า  ด้วยความร่วมมือกับกรมสรรพากรพัฒนาการชำระค่าอากรครบทุกตราสารในรูปแบบ API (Application Programming Interface) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการทำธุรกรรม สามารถซื้อและชำระค่าอากรแสตมป์ได้ทันที ช่วยประหยัดเวลา ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปชำระอากรแสตมป์หรือติดต่อกรมสรรพากรด้วยตนเอง

เพื่อลดความเสี่ยงจากการคำนวณอากรแสตมป์ผิดพลาด ไม่ต้องซื้ออากรกระดาษเก็บไว้ ช่วยลดต้นทุน และลดการใช้กระดาษด้วยกระบวนการทำงานแบบดิจิทัล 100% มุ่งสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่เปิดกว้าง ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจในโลกวิถีใหม่ตลาดหลักทรัพย์


โดยนับตั้งแต่เปิดให้บริการ e-Stamp Duty ผ่าน DAP ในเดือนกรกฎาคม 2563 ปริมาณธุรกรรมเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย ณ ไตรมาส 3 ปี 2564 มีปริมาณธุรกรรมรวมกว่าหมื่นรายการ การขยายการให้บริการ e-Stamp Duty ครบทั้ง 28 ตราสาร จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจ เช่น การติดอากรแสตมป์สำหรับสัญญาจ้างทำของ สัญญากู้ยืมเงิน การมอบอำนาจ การมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท เป็นต้น

โดย DAP จะมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งในและนอกตลาดทุนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ