สถิติสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 17 มกราคม ย้อนหลัง 10 ปี

หวย

เช็คสถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดแรกของปี ประจำวันที่ 17 มกราคม ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2564-2555 

วันที่ 17 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวเปิดสถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดแรกของปีประจำวันที่ 17 มกราคม แทนวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี

ทั้งนี้ ในปี 2559 เนื่องด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องการให้ประชาชนน้อมระลึกถึงพระคุณครู และเห็นความสำคัญของครูมากยิ่งขึ้น จึงมีการเปลี่ยนแปลง เลื่อนการออกสลากถาวรในวันที่ 16 เดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันถัดไป: วันที่ 17 มกราคมแทน ซึ่งมีผลถาวร

               

สถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดแรกของปีประจำวันที่ 17 มกราคม ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2564-2559 และวันที่ 16 มกราคม 2558-2555 เป็นระยะเวลา 10 ปี ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังนี้

งวดประจําวันที่ 17 มกราคม 2564

 • รางวัลที่ 1 : 384395
 • เลขท้าย 2 ตัว : 15
 • เลขหน้า 3 ตัว : 367, 653
 • เลขท้าย 3 ตัว : 566, 878

งวดประจําวันที่ 17 มกราคม 2563

 • รางวัลที่ 1 : 491774
 • เลขท้าย 2 ตัว : 68
 • เลขหน้า 3 ตัว : 004 , 132
 • เลขท้าย 3 ตัว : 379 , 595

งวดประจําวันที่ 17 มกราคม 2562

 • รางวัลที่ 1 : 197079
 • เลขท้าย 2 ตัว : 65
 • เลขหน้า 3 ตัว : 206 , 412
 • เลขท้าย 3 ตัว : 127 , 660

งวดประจําวันที่ 17 มกราคม 2561

 • รางวัลที่ 1 : 203823
 • เลขท้าย 2 ตัว : 50
 • เลขหน้า 3 ตัว : 624 , 799
 • เลขท้าย 3 ตัว : 236 , 397

งวดประจําวันที่ 17 มกราคม 2560

 • รางวัลที่ 1 : 145157
 • เลขท้าย 2 ตัว : 25
 • เลขหน้า 3 ตัว : 511 , 663
 • เลขท้าย 3 ตัว : 516 , 836

งวดประจําวันที่ 17 มกราคม 2559

 • รางวัลที่ 1 : 304371
 • เลขท้าย 2 ตัว : 50
 • เลขหน้า 3 ตัว : 031 , 532
 • เลขท้าย 3 ตัว : 743 , 786

งวดประจําวันที่ 16 มกราคม 2558

 • รางวัลที่ 1 : 244351
 • เลขท้าย 2 ตัว : 74
 • เลขท้าย 3 ตัว : 068 , 398 , 595 , 877

งวดประจําวันที่ 16 มกราคม 2557

 • รางวัลที่ 1 : 306902
 • เลขท้าย 2 ตัว : 52
 • เลขท้าย 3 ตัว : 077 , 149 , 242 , 510

งวดประจําวันที่ 16 มกราคม 2556

 • รางวัลที่ 1 : 820981
 • เลขท้าย 2 ตัว : 08
 • เลขท้าย 3 ตัว : 196 , 334 , 374 , 555

งวดประจําวันที่ 16 มกราคม 2555

 • รางวัลที่ 1 : 451445
 • เลขท้าย 2 ตัว : 81
 • เลขท้าย 3 ตัว : 150 , 328 , 639 , 941