อาคเนย์-ไทยประกันภัย ถอนฟ้อง คปภ. ศาลปกครองอนุมัติแล้ว

อาคเนย์ถอนฟ้อง

“อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย” ถอนฟ้อง “เลขาธิการคปภ.-สำนักงาน คปภ.” ศาลปกครองมีคำสั่งอนุญาตถอนฟ้อง-จำหน่ายคดีออกจากสารบบ มีผลเมื่อ 1 ก.พ. 65

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า คปภ.ได้รับหนังสือจากสำนักงานศาลปกครองว่า ได้รับคำร้องขอถอนฟ้องจากผู้รับมอบอำนาจของบริษัทอาคเนย์ประกันภัยและบริษัทไทยประกันภัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังจากบริษัทอาคเนย์ประกันภัยและบริษัทไทยประกันภัยได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยศาลปกครองได้พิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง 2 ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากสารบบ มีผลไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ก่อนหน้า ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองกลาง เปิดเผยงานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 44/2565 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง โดยผู้ฟ้องคดีคือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน และคดีที่ 2 ผู้ฟ้องคดีคือ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีคือ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เรื่องตามกรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยรับคำฟ้องไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

สาเหตุหลักมาจากคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย จนเคลมประกันโควิดทั้งระบบเมื่อสิ้นปี 2564 สูงกว่า 40,000 ล้านบาท