แต่งตั้ง สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นั่งประธานบอร์ด 7UP

แต่งตั้ง สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานบอร์ด 7UP
ภาพจาก มติชน

7UP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ แต่งตั้ง “สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง” ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท 

วันที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP แจ้งตลาดหลักทรัพย์เรื่อง การแต่งตั้ง พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ยังมีมติแต่งตั้ง นายจีระเดช วินไทย ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และแต่งตั้ง นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป


โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีรายนามดังนี้

  1. พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)
  2. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
  3. นายนิติพัฒน์ อำนาจเถลิงศักดิ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
  4. นายจีระเดช วินไทย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
  5. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ตำแหน่ง กรรมการอิสระ (แต่งตั้งใหม่)
  6. พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก ตำแหน่ง กรรมการ
  7. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ตำแหน่ง กรรมการ
  8. พันตำรวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง ตำแหน่ง กรรมการ