RATCH ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิเสธซื้อหุ้น บำรุงราษฎร์

RATCH

ราช กรุ๊ป ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิเสธข่าวซื้อหุ้น “โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีหนังสือขอความร่วมมือให้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นข่าวการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH) ที่ปรากฏในรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นฉบับวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นั้น

บริษัทขอชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทไม่มีการดำเนินการตามที่ปรากฏในข่าวดังกล่าวแต่อย่างใด