ซื้อสลาก 80 บน “เป๋าตัง” 2 มิ.ย. คณะกรรมการเพิ่มบทลงโทษคนขายแพง

เป๋าตัง

คณะกรรมการแก้หวยแพง ย้ำ 2 มิ.ย. 65 ซื้อสลาก 80 บาท ได้บนแอป “เป๋าตัง” ด้านโครงการสลาก 80 เดือน ก.ค.นี้ จำหน่ายครบทุกจังหวัด พร้อมเดินหน้าแก้กฎหมาย ปรับบทลงโทษผู้ขายเกินราคา

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การดำเนินมาตรการต่าง ๆ คืบหน้าไปมาก

โดยโครงการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์ม “สลากดิจิทัล” มีตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล จำนวน 10,258 ราย และในเบื้องต้นจะมีสลากจำนวน 5,279,500 ฉบับ พร้อมที่จะจำหน่ายในวันที่ 2 มิ.ย. 65 ผ่านแอปเป๋าตัง

“การจำหน่ายสลากดิจิทัล เป็นการจำหน่ายโดยตัวแทนรายย่อย ที่รับสลากจากสำนักงานสลากฯโดยตรง สลากทุกใบเป็นของตัวแทนรายย่อย ดังนั้น การจำหน่ายสลากดิจิทัล นอกจากประชาชนผู้ซื้อจะสามารถซื้อสลากได้ในราคาที่กำหนด คือ 80 บาทแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมรายได้ ให้กับตัวแทนรายย่อยอีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อชำระค่าสลากเรียบร้อยแล้ว กรรมสิทธิ์ในสลากจะตกเป็นของผู้ซื้อ จะไม่สามารถนำไปซื้อ-ขายได้อีก ถือว่ามีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งในเรื่องกรรมสิทธิ์ และเรื่องการรับเงินรางวัล”

นอกจากการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มแล้ว ยังมีความคืบหน้า โครงการจุดจำหน่าย “สลาก 80” ขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว 362 จุด ใน กทม. ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และได้มีการทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายภาคเหนือ และภาคใต้ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้น ในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป จะมีจุดจำหน่ายสลาก 80 ครบทุกจังหวัด

หลังจากนี้ สำนักงานสลากฯจะเรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรองของแต่ละจังหวัด โดยกำหนดสัดส่วนของจุดจำหน่ายที่เพิ่มเติมในแต่ละจังหวัดตามจำนวนของประชากรในพื้นที่ และให้เพิ่มเติมจุดจำหน่ายในเขต/อำเภอที่มีจำนวนของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกลำดับสำรองโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย เพื่อให้มีจุดจำหน่ายสลากครบ 1,000 จุด ทั่วประเทศตามที่สำนักงานสลากฯตั้งเป้าหมายไว้

ทั้งนี้ ยืนยันพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาสลากในทุก ๆ ด้าน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ทั้งการตรวจสอบการเบิกสลาก ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ เพื่อป้องปรามและสำรวจการจำหน่ายสลากของคนขายจริง รวมถึงการหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทั้งในระยะยาว

ตลอดจนการพิจารณาแก้ไขกฎหมาย การปรับปรุงบทลงโทษ การนำมาตรการทางแพ่ง อาญา และกฎหมายอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณา รวมถึงการศึกษาหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อให้ได้ข้อสรุปมาประกอบการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา ร่วมกับมาตรการต่าง ๆ ของสำนักงานสลากฯต่อไป

Advertisement