UOBAM เสนอขายกองทุนด้าน “หุ่นยนต์-AI” 4-8 ก.ค.นี้

บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอขายกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ (UBOT) ลงทุนในธุรกิจในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์-AI เสนอขายครั้งแรก 4-8 ก.ค. และซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์  21 ก.ค.นี้

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565  นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ช่วงหลายปีที่มาภาพรวมของอุตสาหกรรม Robotics&AI ได้รับความสนใจจากธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ค่าแรงที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และสถานการณ์โควิด-19 ที่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของการผลิต

ทำให้การประยุกต์ใช้ Robotics&AI ได้เข้ามามีบทบาทในหลายธุรกิจสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาสนใจและยอมรับการใช้ระบบอัติโนมัติมากขึ้น   ท่ามกลางความผันผวนของตลาด ตลาดหุ้นทั่วโลกมีโอกาสในการลงทุนเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องแนวโน้มเติบโตในระยะยาว (Secular Growth Trends) อย่างธีม Robotics&AI ที่เริ่มได้รับการยอมรับและใช้งานอย่างแพร่หลาย ด้วยสถานการณ์ อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น การปรับขึ้นค่าแรง การระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดการหยุดชะงักของภาคการผลิตทั่วโลก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคน รวมไปถึงจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ธุรกิจต่างมองหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน ทำให้เกิดการนำวิทยาการด้าน Robotics&AI ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้มากขึ้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนและง่ายต่อการใช้งานปัจจุบันมีธุรกิจที่ใช้ Robotics&AI เฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 126 ต่อพนักงาน 10,000 คน (ที่มา: International Federation of Robotics (IRF) Press room 2021) และสัดส่วนดังกล่าวยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตอีกด้วย แสดงให้เห็นโอกาสของการลงทุนใน Robotics&AI ที่จะเข้ามาแทนที่ในหลายๆ อุตสาหกรรมในอนาคต

ลักษณะการประยุกต์ใช้ Robotics & AI ในสายงานการผลิตนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และคาดว่าในปี 2022-2024 จะเติบโตในอัตรา 7.8% ต่อปี ในระหว่างปี 2022 – 2024 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาที่ยังมีอัตราการใช้ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่หรือในทางการแพทย์ได้มีการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์สำหรับการช่วยผ่าตัดมาโดยตลาดช่วง 20 ปีที่ผ่านมา


ทั้งนี้ บลจ.ยูโอบี ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการผลักดันนำเสนอกองทุน Thematic ETF มาอย่างต่อเนื่อง กองทุนแรกที่ได้เสนอขายนักลงทุนไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา คือ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ (UHERO) และ บลจ.ยูโอบี มีความตั้งใจในการคัดสรรผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภท Thematic ETF อย่างต่อเนื่อง

โดยกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ (UBOT) ระดับความเสี่ยง 6 เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทที่อาจได้รับประโยชน์จากการปรับใช้และใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ, หุ่นยนต์ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรม และยานยนต์อัตโนมัติ


ทั้งนี้กองทุนหลักสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ธันวาคม 2016) ได้ 13.58% ต่อปี* (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2022) *อัตราผลตอบแทนของ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ