คมนาคมไทยผนึกกำลังมาเลเซียดันรถไฟความเร็วสูง 5 ประเทศ

รถไฟความเร็วสูง
แฟ้มภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข่าว

ปลัดกระทรวงคมนาคม ต้อนรับปลัดกระทรวงคมนาคมมาเลเซีย เข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือด้านการรถไฟระหว่างไทยและมาเลเซีย เตรียมดันแผนแม่บทเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูง 5 ประเทศ (จีน, สปป.ลาว, ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์)

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงคมนาคมของมาเลเซีย (H.E. Datuk Isham Ishak) เข้าพบเพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการรถไฟระหว่างไทยและมาเลเซีย

นายชยธรรม์กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเร่งติดตามการดำเนินการตามผลการหารือของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

Advertisement

ในประเด็นด้านการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่าง 2 ประเทศ การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร

พร้อมกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดการเดินทางระหว่าง 2 ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร้รอยต่อ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งความประสงค์ที่จะเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงกับประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงไปยัง สปป.ลาวและจีนได้ โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนารถไฟความเร็วสูง

ฝ่ายมาเลเซียเห็นด้วยกับแนวคิดของไทยที่เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงระหว่าง 5 ประเทศ (จีน สปป.ลาว ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์) เพื่อจัดทำแผนแม่บทเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูง 5 ประเทศ

โดยมอบหมายให้คณะทำงานความร่วมมือด้านการรถไฟระหว่างไทย-มาเลเซีย ไปหารือร่วมกัน เพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการประชุมด้านการขนส่งอาเซียน-จีนต่อไป

นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้แสดงความยินดีต่อผลการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการรถไฟระหว่างไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand and Malaysia Railway Joint Working Committee) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีอธิบดีกรมการขนส่งทางรางทำหน้าที่ประธานการประชุมร่วมกับอธิบดีกรมรถไฟของมาเลเซีย

Advertisement

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงคมนาคมของทั้ง 2 ฝ่ายได้หารือถึงความพร้อมในการกลับมาเปิดให้บริการเดินรถไฟเส้นทางสุไหงโก-ลก-รันเตาปันยัง ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้าขนส่งในเมือง การทบทวนและแก้ไขความตกลงด้านรถไฟระหว่างไทย-มาเลเซีย ที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2497 ให้มีความทันสมัย