กอนช. แจ้งระวังพื้นที่น้ำหลาก-น้ำท่วม วันนี้ถึง 13 ก.ย.

กอนชอัพเดตสถานการณ์น้ำท่วม
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ รายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำวัน 11-13 ก.ย. เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง ภาคเหนือ-อีสาน-ตะวันออก

วันที่ 12 กันยายน 2565 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ รายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ 12 กันยายน 2565 ดังนี้

1.ประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

1.1 ประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 37/2565 ลงวันที่ 11 กันยายน 2565 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แจ้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมขัง ในช่วงวันที่ 11-13 กันยายน 2565 เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขา ของแม่น้ำสาย กก วัง ยม น่าน แควน้อย ป่าสัก เจ้าพระยา เลย ชี มูล นครนายก ปราจีนบุรี บางปะกง ระยอง จันทบุรี และตราด

และเฝ้าระวังแหล่งน้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการเก็บกักน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve) 10 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา อ่างเก็บน้ำแม่มอก บึงบอระเพ็ด อ่างเก็บน้ำทับเสลา อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ่างเก็บน้ำมูลบน อ่างเก็บน้ำบางพระ และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล รวมทั้งอ่างขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีปริมาตรน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำทั่วประเทศ

1.2 ประกาศศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2565 ลงวันที่ 10 กันยายน 2565 แจ้งเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำมูล เนื่องจากสถานการณ์น้ำบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนบน พบว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนราษีไศลเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการคาดการณ์ในช่วงวันที่ 9-12 กันยายน 2565 จะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าฯ ประสานให้กรมชลประทานพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันได เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายน้ำ

คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนราษีไศล อยู่ในเกณฑ์ 1,100-1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมวลน้ำจะไหลไปรวมกับแม่น้ำชีและลำน้ำสาขา ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในเกณฑ์ 2,500-2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

โดยในช่วงวันที่ 13-18 กันยายน 2565 ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.30-0.50 เมตร บริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยไม่ส่งผลกระทบกับพนังกั้นน้ำที่ได้เตรียมป้องกันไว้แล้ว

2.ผลการดำเนินงานตามมาตรการรองรับฤดูฝน ปี 2565

วานนี้ (11 ก.ย. 65) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะ
รองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ป้อมมหากาฬ คลองโอ่งอ่าง ในการเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำที่ไหลมาจากทางตอนบน

โดยได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร่องน้ำไว้รองรับปริมาณฝนที่จะตกในพื้นที่

3.สถานการณ์น้ำท่วม

ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง

ในวันที่ 410 ก.ย. 65 ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่เกษตรกรรมรวม 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน สุโขทัย ลพบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี อุบลราชธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และฉะเชิงเทรา