ราชกิจจาฯออกประกาศ ให้ “นิรัตติศัย กัลย์จาฤก” ผู้กำกับชื่อดัง ล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษาฯ-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้ “นิรัตติศัย กัลย์จาฤก” ผู้กำกับชื่อดัง ทายาทค่ายละครกันตนา ล้มละลาย ตามคำพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำพิพากษาให้ล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.2528/2564 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 5 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ให้ นายนิรัตติศัย กัลย์จาฤก ลูกหนี้ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยผู้ล้มละลายมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 55/53 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวางลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สำหรับนายนิรัตติศัย กัลย์จาฤก มีชื่อเล่นว่า ต๊ะ เป็นนักแสดง ผู้จัด ผู้ผลิต และผู้กำกับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ชาวไทยชื่อดัง เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2504 เป็นทายาทคนที่ 4 ของนายประดิษฐ์ กัลย์จาฤกและนางสมสุข กัลย์จาฤก ผู้ก่อตั้งค่ายละครชื่อดัง “กันตนา” โดยมีฉายาในวงการว่า “เล็ก ๆ ต๊ะไม่ ใหญ่ ๆ ต๊ะทำ”

นิรัตติศัย กัลย์จาฤก ล้มละลาย