เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID19 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ข้อมูล COVID-19 กรมประชาสัมพันธ์”

1 ตุลาคม รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตโควิด-19 ผ่าน เพจ กรมควบคุมโรค เปลี่ยนโลโก้-เปลี่ยนชื่อ “ศูนย์ข้อมูล COVID 19” เป็น “ศูนย์ข้อมูล COVID 19 กรมประชาสัมพันธ์”

วันที่ 30 กันยายน 2565 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) กล่าวถึงการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19”

หลังจากศบค.ยุบเลิก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปการรายงานตัวเลขข้อมูลผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขที่จะให้ข้อมูลเป็นหน่วยงานหลัก ผ่านเพจกรมควบคุมโรค โดยหลังจากนี้กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นรับผิดชอบการเปลี่ยนผ่านในช่วงนี้

ด้านพล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า เพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” จะเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ข้อมูล COVID-19 กรมประชาสัมพันธ์” และเปลี่ยนโลโก้จากศูนย์ศบค.เป็นโลโก้ของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งในส่วนของเนื้อหายังคงอัพเดทสถานการณ์เช่นเดิม โดยข้อมูลยังมาจากหลายส่วน เช่น มิติด้านสาธารณสุข มิติด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับโควิด -19 จะลดน้อยลง เนื่องจากเป็นการกลับไปสู่การบริหารงานปกติ

“เนื้อหา 80-90 % จะเป็นเรื่องของพัฒนาการของโควิด-19 และรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องมาจากโควิด-19 โดยจะเริ่มเปลี่ยนชื่อเพจและโลโก้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2565 เป็นต้นไป”พล.ท.สรรเสริญกล่าว