ครม.ไฟเขียว 1 ต.ค. 65 ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-ยุบ ศบค.

(Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

คณะรัฐมนตรีไฟเขียว ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยุบ ศบค. มีผล 1 ตุลาคม

วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบไม่ขยายระยะเวลาประกาศการบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) ต้องยุบเลิกไปด้วย

ก่อนหน้านี้ เลขาธิการสภาความมั่นคงฯ ให้สัมภาษณ์ว่า กลไกต่อไปจะเป็นคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ โดยมี รมว.สาธารณสุขเป็นผู้ดูแล เหนือจากคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ก็จะเป็นคณะรัฐมนตรี และเป็นรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี

ส่วนเหตุผลการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น จริง ๆ ถ้าติดตามการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ของ ศบค. และรัฐบาลที่ผ่านมาโดย พล.อ.ประยุทธ์ ได้มีการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนอย่างต่อเนื่อง จึงมีจุดที่ต้องพิจารณา พอถึงจุดที่เหมาะสม สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น และกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ดังนั้น กฎหมายปกติใช้ได้แล้วก็ดำเนินการตามแผน และขั้นตอนที่วางไว้

“ศบค.ยุติการทำงาน และ 9 ศูนย์ที่อยู่ภายใต้ ศบค. ก็ยุติและใช้กลไกปกติในการทำงาน คือ พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 และยังมีร่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อที่ปรับปรุงจากปี 2558 ถ้ามีอะไรพิเศษ เราก็สามารถพิจารณาใช้กฎหมายเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 27 กันยายน จะนำเรื่องการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการเห็นชอบ” พล.อ.สุพจน์กล่าว