ราคาน้ำมันวันนี้ (7 ต.ค. 65) เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

ราคาน้ำมัน7ตุลา65

ราคาน้ำมันประจำวันนี้ (7 ต.ค. 65) ตามข้อมูลจากปั๊มน้ำมันบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 34.65 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 34.38 บาท

รายงานราคาดีเซลล่าสุด ราคาอยู่ที่ 34.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 43.66 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 07.17 น.ที่ผ่านมา

สรุปราคาน้ำมันวันนี้ ตามข้อมูลจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2565 จากปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง ได้แก่ PTT Station บางจาก เชลล์ และเอสโซ่ ดังนี้

ราคาน้ำมัน PTT Station

 • แก๊สโซฮอล์ 95 = 34.65 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 = 33.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 = 31.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 = 34.38 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 = 42.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม = 43.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันบางจาก

 • แก๊สโซฮอล์ 95 = 34.65 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 = 33.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 = 31.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 = 34.38 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม = 43.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันเชลล์

 • แก๊สโซฮอล์ 95 = 34.75 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 = 33.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 = 34.48 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 = 37.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซล = 37.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 37.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม = 46.36 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันเอสโซ่

 • แก๊สโซฮอล์ 95 = 34.65 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 = 33.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 = 34.38 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 = 36.24 บาท/ลิตร
 • ดีเซล = 36.24 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม = 46.16 บาท/ลิตร