หยุดยาววันปิยมหาราช 21-25 ต.ค. สนามบินสุวรรณภูมิให้จอดรถฟรี

สุวรรณภูมิเปิดจอดรถฟรี 21-25 ต.ค.
ภาพประกอบข่าวจาก pixabay

สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 5 วัน ช่วงวันหยุดยาววันปิยมหาราช ระหว่าง 21-25 ตุลาคม 2565 ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C จำนวน 718 คัน 

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครึ่งหลังเดือนตุลาคม 2565 เป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวที่ติดต่อกันถึง 3 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม ถึงวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม

ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถที่ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถจอดรถได้จำนวน 718 คัน ในช่วงวันหยุดยาว วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2565

เงื่อนไขจอดรถฟรีสนามบินสุวรรณภูมิ 

Advertisement
  • ผู้ใช้บริการสามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดฟรี ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2565
  • ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 5 วัน

บริการรถ Shuttle Bus

  • ทสภ. ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ-ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • รถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ-ส่งตามจุดต่าง ๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารบริเวณ ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2132-9511 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง