วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2565 ปฏิทินวันหยุดราชการ-ธนาคาร

วันหยุดเดือน พ.ย. 2565
ภาพจาก pixabay

เดือนพฤศจิกายน เป็น 1 ใน 2 เดือนสุดท้ายของปี ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย จึงเหมาะกับการเดินทางไปท่องเที่ยวและพักผ่อนตามจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเหนือ ซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย รองรับทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ

เดิมทีเดือนพฤศจิกายนของทุกปีไม่เคยมีวันหยุดพิเศษมาก่อน แต่เนื่องจากปีนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 รัฐบาลได้ประกาศวันหยุดพิเศษ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ได้เห็นชอบให้มีการกำหนดวันหยุดพิเศษในช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล (เฉพาะนนทบุรีและสมุทรปราการ) เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาด้านการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม

รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและรักษาความปลอดภัยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เรื่องวันหยุดต้องรอเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป

วันหยุดราชการ พ.ย. 2565

โดยรัฐบาลกำหนดให้มีวันหยุดกรณีพิเศษเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเวลา 3 วัน ดังนี้

 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565
 • วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

เมื่อรวมกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จึงเท่ากับว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล (เฉพาะนนทบุรีและสมุทรปราการ) จะได้หยุดติดต่อกันนานถึง 5 วัน ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของแต่ละหน่วยงาน/บริษัท

ส่วนบริการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องให้บริการประชาชน เช่น โรงพยาบาล ศาล และธนาคาร ให้พิจารณาตามสมควรว่าจะหยุดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงเวลาดังกล่าว หรือปรับช่วงเวลาให้บริการประชาชนใหม่

วันพระ

สำหรับสายบุญที่วางแผนจะไปทำบุญในวันพระ สำหรับเดือนพฤศจิกายน มีทั้งหมด 4 วัน หนึ่งในนั้นเป็นวันพระใหญ่ ได้แก่ วันลอยกระทง

 • วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีขาล (วันลอยกระทง)
 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีขาล
 • วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีขาล

วันสำคัญอื่น ๆ

นอกเหนือจากวันหยุดพิเศษและวันพระแล้ว เดือนพฤศจิกายนยังมีวันสำคัญอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วันหยุด ดังนี้

 • วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 วันลอยกระทง
 • วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 วันคนโสด
 • วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 วันคนพิการแห่งชาติ, วันพระบิดาแห่งฝนหลวง และวันเบาหวานโลก
 • วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 วันส้วมโลก
 • วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 วันกองทัพเรือ
 • วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 วันวชิราวุธ, วันประถมศึกษาแห่งชาติ และวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

Advertisement