ทางหลวงชนบทซ่อมถนนพนังกั้นน้ำชี กาฬสินธุ์เรียบร้อย สัญจรผ่านได้แล้ว

ซ่อมถนนพนังกั้นน้ำชี

อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเผยซ่อมถนนสาย กส.4073 (พนังกั้นน้ำชี) จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ประชาชนใช้สัญจรผ่านได้แล้ว พร้อมเฝ้าระวังมวลน้ำจากลำน้ำชี

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่าจากสถานการณ์มวลน้ำจากลำน้ำชีได้ไหลเข้าท่วมถนนทางหลวงชนบทสาย กส.4073 (พนังกั้นน้ำชี) จนทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้นั้น กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง กรมชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นต้น ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อกู้สถานการณ์ โดยร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมถนนสาย กส.4073 (พนังกั้นน้ำชี) ขณะนี้ประชาชนสามารถใช้สัญจรผ่านได้ชั่วคราวแล้ว

จากกรณีที่พายุโนรูได้พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้ ทช.เร่งบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนและทันต่อสถานการณ์

Advertisement

ดังนั้น ทช.จึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กู้สถานการณ์น้ำท่วมในทุกสายทางของ ทช.เพื่อเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเป็นการชั่วคราวก่อน รวมทั้งได้ติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายเตือน และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน

ล่าสุดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) โดยแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งกู้สถานการณ์น้ำกัดเซาะพนังกั้นน้ำชีจนได้รับความเสียหาย บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย กส.4073 (พนังกั้นน้ำชี) แยก ทล.2467 – บ้านสีถาน อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมวลน้ำได้กัดเซาะถนนขาดทรุดตัว ความยาว 50 เมตร บริเวณ กม.ที่ 6+600 เหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565

ทช.จึงได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนสาย กส.4073 (พนังกั้นน้ำชี) ด้วยวิธีการนำแท่งปูนปักลงบริเวณที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะและวางกล่องลวดบรรจุหินใหญ่ (Gabion Box) เพื่อปิดถนนบริเวณที่ขาด ป้องกันไม่ให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในอำเภอฆ้องชัย และอำเภอกมลาไสย สำหรับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้

ปัจจุบันได้เข้าซ่อมแซมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรผ่านได้แล้ว ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ได้เฝ้าระวังโดยสังเกตระดับน้ำ หากระดับน้ำเริ่มมีปริมาณสูง จะดำเนินการวางกระสอบทรายเพื่อเสริมขอบทางให้สูงขึ้น และจะระดมกำลังสูบน้ำออกจากถนนเพื่อป้องกันมวลน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนต่อไป

Advertisement