ทางหลวงเร่งซ่อมถนนกะทู้-ป่าตอง งบ 20 ล้าน คาดเสร็จใน 45 วัน

ทางหลวงเร่งซ่อมถนนกะทู้-ป่าตอง

อธิบดีกรมทางหลวงเผย คมนาคม-มหาดไทย ผนึกกำลัง ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุด เตรียมงบ 20 ล้านบาทซ่อมถนนกะทู้-ป่าตอง

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีองค์กรเอกชน และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ช่วยสั่งการแก้ไขปัญหาถนนเส้นทางหลวงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเนสาท เมื่อวันที่ 15-20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดดินสไลด์ ถนนทรุด และดินถล่มในหลายพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

โดยเฉพาะความเสียหายบนทางหลวงหมายเลข 4029 ซึ่งประชาชนใช้เดินทางสัญจรระหว่างเขตพื้นที่ป่าตอง กับตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต และเชื่อมโยงเส้นทางหลักไปท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ทําให้เกิดการชะงักของการเดินทางสัญจร ทั้งในส่วนของประชาชน นักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติ

Advertisement

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ซึ่งวันที่เกิดเหตุคันทางทรุดตัว ส่งผลให้ทางหลวงหมายเลข 4029  ตอนกระทู้-ป่าตอง (ฝั่งกระทู้ช่วงโค้งแรงดัน) เกิดความเสียหาย ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร ต้องทำการปิดถนน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีความชำรุดเสียหาย ยาว 200 เมตร เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างความดูแลของเทศบาลกระทู้ 175 เมตร และกรมทางหลวง 25 เมตร

จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว กรมทางหลวง ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มอบหมายให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญของกรมทางหลวง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีเทคนิค ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายทันที ทำการวิเคราะห์ วางแผน และออกแบบแก้ไขปรับปรุงให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัย เพื่อเสนอในที่ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต โดยได้หารือร่วมกันในทุกมิติ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า เทศบาลกระทู้ จะรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปรับปรุง วงเงิน 20 ล้านบาท

โดยให้กรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมตามหลักวิศวกรรมโยธา ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เสริมความแข็งแรงโครงสร้างชั้นดิน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ สำหรับแผนดำเนินการนี้ เทศบาลกระทู้จะจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้างได้ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้ โดยมีระยะเวลาดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ก่อนถึงเทศกาลปีใหม่นี้ เพื่อความลดผลกระทบด้านธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต

Advertisement

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวถึงความคืบหน้าในการเร่งรัดดำเนินการเปิดทางจราจรในพื้นที่ ล่าสุด จากผลทดสอบโครงสร้างของดิน สามารถเปิดจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์ได้  โดยการวางแบริเออร์สีส้มบรรจุน้ำ ป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถสัญจรผ่านจุดที่มีดินสไลด์ทรุดตัว ทำการปิดบ่อน้ำด้านบนเขาเพื่อป้องกันการซึมของน้ำใต้ดินที่จะกระทบกับโครงสร้างชั้นทาง และปูผ้าใบคลุมดิน ทับด้วยกระสอบเพื่อป้องกันดินที่จะสไลด์จากน้ำฝน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรเส้นทางดังกล่าว ปัจจุบันแขวงทางหลวงภูเก็ต ได้เปิดการจราจรให้เฉพาะรถจักรยานยนต์ สามารถวิ่งผ่านได้เท่านั้น ทั้ง 2 ทิศทาง (ไปกระทู้และไปป่าตอง)

ทั้งนี้ อธิบดีกรมทางหลวง ได้รับข้อสั่งการจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมทางหลวง และหน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยให้กรมทางหลวง ทำหนังสือรายงานให้กระทรวงคมนาคมทราบ เพื่อประสานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เร่งรัดดำเนินการ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่เน้นย้ำให้ทั้ง 2 กระทรวง เร่งดำเนินการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเร็ว