กรมทางหลวงแจ้งเปิดใช้งานทางกลับรถพระราม 2 แล้ว

สะพานลอยกลับรถพระราม 2

กรมทางหลวง เปิดใช้สะพานลอยกลับรถบนถนนพระรามที่ 2 หลังซ่อมแซมแล้วเสร็จ ด้าน วสท.ยืนยัน ผลทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของสะพานเป็นไปตามมาตรฐานและที่กฎหมายกำหนด

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รองอธิบดีกรมทางหลวง นายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีกรมทางหลวง นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พร้อมด้วย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด อนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ ผู้แทนจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตามการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างสะพานลอยกลับรถ (หน้า รพ.วิภาราม) บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) ที่ กม. 34 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ได้ดำเนินงานซ่อมแซมและบูรณะโครงสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) ที่ กม. 34 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ พื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางในทุกมิติ

Advertisment

บัดนี้การซ่อมแซมและบูรณะโครงสร้างสะพานลอยกลับรถดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ทางได้ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.00 น. สำหรับการทดสอบการรับน้ำหนักโครงสร้างสะพาน เป็นการนำรถบรรทุกขนาดสิบล้อขึ้นไปจอดและวิ่งบนสะพานภายใต้พิกัดน้ำหนักทดสอบตามกฎหมาย (Bridge Load Test) โดยใช้รถบรรทุกน้ำหนักขนาด 25 ตัน จำนวน 4 คัน วิ่งทดสอบตามรูปแบบที่กำหนดเพื่อประเมินถึงพฤติกรรมของสะพานตามคุณสมบัติทางวิศวกรรม

สำหรับการประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของสะพานในสภาวะปัจจุบัน ความปลอดภัยสูงสุดและความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทาง โดยในระหว่างการทดสอบการรับน้ำหนักโครงสร้างสะพานทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การกำกับ ติดตาม และประเมินผลโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกรมทางหลวง ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อร่วมยืนยันความแข็งแรงของโครงสร้างสะพาน สร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในการเดินทางของประชาชน

ด้าน รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานอนุกรรมการ โครงสร้างและสะพาน วสท. กล่าวถึงการดำเนินงานซ่อมแซมสะพานดังกล่าว ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทีมวิศวกรเชี่ยวชาญ วสท.ได้ติดตามและตรวจสอบทุกขั้นตอนของการฟื้นความมั่นคงแข็งแรงของสะพานลอยกลับรถ ตั้งแต่การรื้อตัวคานสะพานและติดตั้งใหม่ การออกแบบและคำนวณ รวมทั้งการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกจริงของโครงสร้างสะพานที่มีผลการทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ทั้งด้านกำลังและระยะการเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง (Vertical Displacement)

โดยมีอัตราส่วนความปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรมที่เพียงพอ ทำให้งานบูรณะสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35 ที่ กม. 34 นี้ สามารถเปิดให้ประชาชนใช้งานได้อย่างมั่นใจ ทั้งนี้ วสท.ได้แนะนำให้มีการติดตามสมรรถนะของสะพานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ด้านเสถียรภาพของสะพาน และจะร่วมประสานงานให้คำแนะนำในด้านความปลอดภัยต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

Advertisment

ในส่วนของงานด้านมาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้างนั้น รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบสภาพทั่วไปของโครงสร้างสะพานรวมถึงร่วมติดตามการทดสอบ

โดยใช้รถบรรทุกวิ่งบนสะพานเพื่อนำผลการทดสอบดังกล่าวมาประเมินสมรรถนะในการรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างสะพาน จากผลการทดสอบพบว่าโครงสร้างสะพานมีความสามารถในการรับน้ำหนักรถบรรทุกได้อย่างปลอดภัย และสามารถเปิดใช้งานได้ตามแผนงานที่กรมทางหลวงกำหนด โดยโครงสร้างสะพานดังกล่าวมีความแข็งแรงและปลอดภัยเพียงพอต่อการใช้งานตามมาตรฐานวิศวกรรมที่ดี