สุวรรณภูมิ ประสานตรวจคนเข้าเมืองจัดเจ้าหน้าที่ดูแลผู้โดยสารขาเข้า

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบูรณาการร่วมกับ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จัดเจ้าหน้าที่บริการผู้โดยสารในชั่วโมงคับคั่งแบบเต็มอัตรากำลัง เพิ่มประสิทธิภาพการบริการและระบายผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วย พันตำรวจเอก จันทร์ชัย แดงประเสริฐ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (บก.ตม.2) ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความคับคั่งบริเวณหน้าจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศ

นายกิตติพงศ์ เปิดเผยว่า ภายหลังนโยบายเปิดประเทศ ประกอบกับในเดือนพฤศจิกายนเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของประเทศไทย ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลเข้าประเทศผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นจำนวนมาก ซึ่งในเดือน พฤศจิกายน 2565 มีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศใช้บริการเฉลี่ยวันละ 43,000 คน

Advertisement

แต่ในชั่วโมงคับคั่งของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. – 17.00 น. ซึ่งมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการสูงถึงกว่า 10,000 คน ส่งผลให้เกิดภาพความแออัดบริเวณด้านหน้าจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้บริการของผู้โดยสารต่อสาธารณชน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงได้สั่งการให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมมือกับ บก.ตม.2 บูรณาการการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยปัจจุบัน บก.ตม.2  ได้ให้ความร่วมมือจัดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติหน้าที่เต็มทุกเคาน์เตอร์ทุกโซนในช่วงชั่วโมงที่มีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมาก

และ ทสภ. ได้มีการปรับรูปแบบการจัดระเบียบการต่อแถว (Queue) ของผู้โดยสารในรูปแบบ Snake Queue รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ Airport Ambassador เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารให้ได้รับการบริการตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงสามารถระบายผู้โดยสารในชั่วโมงคับคั่งได้ทั้งหมดอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 30 นาที โดยผู้โดยสารใช้เวลาต่อคิวรอตรวจหนังสือเดินทางเฉลี่ยคนละ 15 นาที

Advertisement

นายกิตติพงศ์ กล่าวต่อว่า ทสภ. ได้มีการประสานการทำงานกับ บก.ตม.2 อย่างใกล้ชิด โดยได้จัดส่งข้อมูลเที่ยวบินรายวันแสดงช่วงเวลาคับคั่งให้ บก.ตม.2 ล่วงหน้าเพื่อให้ทาง บก.ตม.2 ได้จัดเตรียมกำลังพลให้พอเพียงต่อการให้บริการผู้โดยสารในชั่วโมงคับคั่ง

นอกจากนี้ เพื่อให้การบริการผู้โดยสารในภาพรวมเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ทสภ. ได้มีการจัดตั้ง Single Command Center เพื่อติดตามสถานการณ์และกำกับดูแลการบริหารจัดการ Flow ผู้โดยสารในช่วงที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นทุกกระบวนการให้เป็นไปด้วยความคล่องตัวไม่ติดขัด

นายกิตติพงศ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ทสภ. ได้ติดตามสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดกรณีผู้โดยสารหนาแน่นและอาจไม่ได้รับความสะดวกในบางช่วงเวลา อย่างไรก็ตามจากการประสานความร่วมมือการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้เชื่อมั่นว่า ทสภ. จะพร้อมให้บริการผู้โดยสารในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตามมาตรฐาน

Advertisement