ขนส่งทางบก ชวน ปชช. โหวตระบบเรียกสายรถเมล์ กทม-ปริมณฑล

รถเมล์ ปฏิรูปรถเมล์

กรมการขนส่งทางบก ชวนประชาชนร่วมโหวตใช้เลขสายรถเมล์ใหม่ตามแผนปฏิรูปหรือใช้เลขสายรถเมล์เดิม ในเส้นทางให้บริการพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยกระดับการให้บริการระบบรถเมล์โดยสาร ผ่านทางเพจ Facebook และ Website ของกรมฯ ถึง 15 ธันวาคมนี้

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าแผนปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ผู้โดยสารและสามารถเชื่อมโยงระบบรถโดยสารประจำทางกับระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ๆ ทั้งระบบราง คือ โครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสาย ระบบรถไฟความเร็วสูงที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต ระบบเรือโดยสารซึ่งเป็นการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งที่ประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก

อีกทั้งเพื่อให้เกิดระบบรถโดยสารประจำทางที่ผู้ใช้บริการปลอดภัย ตัวรถมีสภาพใหม่ สะดวกสบาย เป็นรถที่ใช้พลังงานสะอาด เช่น รถ NEV หรือ EV เพื่อเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งกำลังเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ โดยกรมการขนส่งทางบก ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

จึงขอเชิญชวนให้ทุก ๆ ท่านร่วมกันแสดงความเห็นต่อการกำหนดรูปแบบหมายเลขเส้นทางรถโดยสารประจำทาง ตามแผนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการจริง

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ผู้สนใจสามารถร่วมโหวตผ่านทางเพจ facebook ของกรมการขนส่งทางบก หรือ website ของกรมการขนส่งทางบก โดยรูปแบบในการโหวตแสดงความคิดเห็นจะมี 2 ทางเลือก คือ

ทางเลือกที่ 1 ใช้หมายเลขเส้นทางใหม่ทั้งหมดตามแผนปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทางเลือกที่ 2 เส้นทางเดิมหรือใกล้เคียงเส้นทางเดิม กลับไปใช้หมายเลขเส้นทางเดิม สำหรับเส้นทางเดิมที่มีการแบ่งเป็นสองเส้นทางหรือสามเส้นทางใช้ตัวอักษรภาษาไทยหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับ

ในส่วนของเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยวิ่งมาก่อน กำหนดให้เป็นเลขใหม่ 3 หลัก

สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมโหวตผ่านช่องทางดังกล่าวได้ระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนมาเพื่อร่วมกันกำหนดหมายเลขเส้นทางตามแผนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุด