“ศักดิ์สยาม ภูมิใจไทย” เร่งประมูลมอเตอร์เวย์เอกชัย-บ้านแพ้ว 1.4 หมื่นล้าน

มอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว
มอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว

ศักดิ์สยาม สั่งกรมทางหลวงเร่งประมูล O&M มอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว มูลค่ากว่า 1.4 หมื่นล้าน อธิบดีกรมทางหลวงคาดได้ตัวผู้ชนะประมูลกลางปีหน้า

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมทางหลวงเร่งดำเนินการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) มอเตอร์เวย์ M82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในรูปแบบการร่วมลงทุน (PPP) แล้วในวันนี้ (13 ธ.ค. 65)

โครงการนี้เป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Gross Cost มีระยะเวลาสัญญา 32 ปี (ก่อสร้าง 2 ปี และ O&M 30 ปี) โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 31,703.01 ล้านบาท

แบ่งเป็นส่วนที่ภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบคือ ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าก่อสร้างงานโยธา 30,523.68 ล้านบาท และเงินลงทุนของภาคเอกชน จำนวน 1,179.33 ล้านบาท ประกอบด้วยลงทุนงานระบบตลอดทั้งสายทาง เช่น ระบบเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมการจราจร ระบบโครงข่ายสื่อสารพร้อมทั้งให้ภาคเอกชนดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) จำนวน 14,027.98 ล้านบาท

กรมทางหลวงคาดว่าจะเปิดคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนได้ภายในกลางปี 2566 และเริ่มก่อสร้างติดตั้งงานระบบช่วงแรกภายในปลายปี 2566 สำหรับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง จะใช้ระบบ M-Flow 100% เชื่อมต่อกับระบบทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สายพระราม 3-ดาวคะนอง-บางขุนเทียน เป็นไร้รอยต่อ

Advertisment

สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างงานโยธา โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย วงเงินก่อสร้างรวม 10,500 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 77

ช่วงที่ 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว วงเงินก่อสร้างรวม 19,700 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินทุนจากค่าธรรมเนียมผ่านทาง ทั้ง 2 ข่วง มีรูปแบบการก่อสร้างเป็นทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 10 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ เปิดให้บริการเต็มรูปแบบตลอดทั้งสายพร้อมงานระบบเก็บเงินค่าผ่านทางได้ในปี 2568