เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้าง บำนาญ ปี 2566 เข้าวันไหน ?

2023
ภาพจาก Pixabay

เซฟไว้เลย ! กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กางปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินรับบำนาญ ประจำปี 2566

ปฏิทินการจ่าย “เงินเดือนข้าราชการ” และ “ค่าจ้างลูกจ้างประจำ” ปี 2566

 • มกราคม 2566 เงินเข้าบัญชี : 26 มกราคม 2566
 • กุมภาพันธ์ 2566 เงินเข้าบัญชี : 23 กุมภาพันธ์ 2566
 • มีนาคม 2566 เงินเข้าบัญชี : 28 มีนาคม 2566
 • เมษายน 2566 เงินเข้าบัญชี : 25 เมษายน 2566
 • พฤษภาคม 2566 เงินเข้าบัญชี : 26 พฤษภาคม 2566
 • มิถุนายน 2566 เงินเข้าบัญชี : 27 มิถุนายน 2566
 • กรกฎาคม 2566 เงินเข้าบัญชี : 25 กรกฎาคม 2566
 • สิงหาคม 2566 เงินเข้าบัญชี : 28 สิงหาคม 2566
 • กันยายน 2566 เงินเข้าบัญชี : 26 กันยายน 2566
 • ตุลาคม 2566 เงินเข้าบัญชี : 26 ตุลาคม 2566
 • พฤศจิกายน 2566 เงินเข้าบัญชี : 27 พฤศจิกายน 2566
 • ธันวาคม 2566 เงินเข้าบัญชี : 26  ธันวาคม 2566
ปฎิทินเงินเดือนข้าราชการ
ภาพจากกรมบัญชีกลาง

ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของ “ผู้รับบำนาญ” ปี 2566 

 • มกราคม 2566 เงินเข้าบัญชี : 24 มกราคม 2566
 • กุมภาพันธ์ 2566 เงินเข้าบัญชี : 21 กุมภาพันธ์ 2566
 • มีนาคม 2566 เงินเข้าบัญชี : 24 มีนาคม 2566
 • เมษายน 2566 เงินเข้าบัญชี : 21 เมษายน 2566
 • พฤษภาคม 2566  เงินเข้าบัญชี : 24 พฤษภาคม 2566
 • มิถุนายน 2566 เงินเข้าบัญชี : 23 มิถุนายน 2566
 • กรกฎาคม 2566 เงินเข้าบัญชี : 21 กรกฎาคม 2566
 • สิงหาคม 2566 เงินเข้าบัญชี : 24 สิงหาคม 2566
 • กันยายน 2566 เงินเข้าบัญชี : 22 กันยายน 2566
 • ตุลาคม 2566 เงินเข้าบัญชี : 24 ตุลาคม 2566
 • พฤศจิกายน 2566 เงินเข้าบัญชี : 23 พฤศจิกายน 2566
 • ธันวาคม 2566 เงินเข้าบัญชี : 22 ธันวาคม 2566
ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือน
ภาพจากกรมบัญชีกลาง