เช็กปฏิทินสอบ กสพท พร้อมเปิดสถิติคะแนนสูงต่ำ 10 อันดับมีคณะไหนบ้าง

หมอ แพทย์ การรักษา

อัพเดตปฏิทินสอบ กสพท สำหรับผู้ที่จะเรียนหลักสูตรด้านการแพทย์ พร้อมเปิดสถิติคะแนนสูงต่ำ และค่าเฉลี่ย 10 อันดับ มีคณะไหนบ้าง เช็กเลย 

วันที่ 12 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดสอบ TGAT/TPAT2-5 ผ่านระบบกลางในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ TCAS ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคมแล้ว 

ในวันที่ 17 ธันวาคมนี้จะเป็นการสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) สำหรับนักเรียนที่อยากเรียนด้านการแพทย์ ประกอบด้วย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต เป็นต้น 

ซึ่งนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าวจะต้องสอบ TPAT1 ก่อน จากนั้นจะสอบ A-Level 7 วิชา ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, คณิต, อังกฤษ, ไทย, สังคม 70% (ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 30% ของคะแนนเต็ม)

TPAT1 สอบอะไรบ้าง

TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท คือ การวัดความถนัดทางวิชาชีพแพทย์ รูปแบบการสอบจะมีเพียงแบบกระดาษเท่านั้น สัดส่วนน้ำหนักคะแนน 30% มีทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน เวลาสอบรวม 3 ชม. 15 นาที ดังนี้

 • PART เชาว์ปัญญา : สอบ 08.30-09.45 น. (1 ชม. 15 นาที)
  กลุ่มอนุกรมและการทดสอบเชาว์ กลุ่มมิติสัมพันธ์ กลุ่ม MATH ม.ต้น + ม.ปลาย ทั่วไป (100 คะแนน)
 • PART จริยธรรมทางการแพทย์ : สอบ 09.55-10.55 น. (1 ชม.)
  ซึ่งเนื้อหาที่ออกสอบไม่มีการสอนในห้องเรียน (100 คะแนน)
 • PART ความคิดเชื่อมโยง : สอบ 11.30-12.30 น. (1 ชม.)
  ใช้การคิดวิเคราะห์จับใจความ คล้ายกับข้อสอบ GAT เชื่อมโยง แต่มีความเป็นเหตุเป็นผลที่ค่อนข้างยากกว่า (100 คะแนน)

เปิดรับ 61 สาขาวิชา

โดยปีนี้ กสพท เปิดรับมากกว่า 61 สาขาวิชา จากคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 17 สถาบัน, คณะ/สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน, คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน และคณะเภสัชศาสตร์ 12 สถาบัน จำนวนที่นั่งกว่า 2,308 คน 

และมีสถาบันที่เพิ่มจากปีที่ผ่านมา คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อัพเดตปฏิทินกำหนดการสอบ กสพท

 • วันที่ 1-17 ธ.ค. 65 พิมพ์บัตรเข้าสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท ที่เว็บไซต์ กสพท
 • วันที่ 17 ธ.ค. 65 สอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท
 • วันที่ 1-10 ก.พ. 66 สมัครสอบ A-Level (วิชาสามัญ) เว็บ myTCAS
 • วันที่ 6 ก.พ. 66 ประกาศคะแนน TPAT1 วิชาเฉพาะ กสท
 • วันที่ 24 ก.พ. 66 เป็นต้นไป พิมพ์บัตรเข้าสอบ A-Level (วิชาสามัญ) 
 • วันที่ 18-20 มี.ค. 66 สอบ A-Level (วิชาสามัญ)
 • วันที่ 17 เม.ย. 66 ประกาศผล A-Level (วิชาสามัญ) เว็บ myTCAS
 • วันที่ 18-25 เม.ย. 66 ยื่นคำร้องทวนคะแนน A-Level (วิชาสามัญ)
 • วันที่ 7-13 เม.ย. 66 สมัคร TCAS66 รอบ 3 Admission เว็บ myTCAS
 • วันที่ 20 พ.ค. 66 ประกาศผล TCAS66 รอบ 3 Admission ครั้งที่ 1 
 • วันที่ 20-21 พ.ค. 66 ยืนยันสิทธิ TCAS66 รอบ 3 Admission 
 • วันที่ 26 พ.ค. 66 ประกาศผล TCAS66 รอบ 3 Admission ครั้งที่ 2 
 • วันที่ 27 พ.ค. 66 สละสิทธิ TCAS66 รอบ 3 Admission 

ย้อนดู 10 อันดับสถิติคะแนนสูงต่ำ ค่าเฉลี่ย

ทั้งนี้ ประชาชาติธุรกิจ ชวนย้อนดู 10 อันดับ สถิติคะแนนสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย กสพท ปีการศึกษา 2565 จากประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6 ดังต่อไปนี้

1.คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คะแนนสูงสุด 82.4761 คะแนนต่ำสุด 66.8185 ค่าเฉลี่ย 72.1287 

2.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คะแนนสูงสุด 77.0199 คะแนนต่ำสุด 64.6594 ค่าเฉลี่ย 67.7316

3.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คะแนนสูงสุด 82.2928 คะแนนต่ำสุด 63.3390 ค่าเฉลี่ย 67.5444

4.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คะแนนสูงสุด 76.9939 คะแนนต่ำสุด 62.0394 ค่าเฉลี่ย 65.9105

5.คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ คะแนนสูงสุด 70.1189 คะแนนต่ำสุด 63.0429 ค่าเฉลี่ย 63.9236

6.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คะแนนสูงสุด 67.1829 คะแนนต่ำสุด 61.1510 ค่าเฉลี่ย 62.3395

7.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คะแนนสูงสุด 63.9932 คะแนนต่ำสุด 60.8822 ค่าเฉลี่ย 61.8131 

8.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คะแนนสูงสุด 66.0644 คะแนนต่ำสุด 59.6330 ค่าเฉลี่ย 61.2202

9.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คะแนนสูงสุด 67.4147 คะแนนต่ำสุด 59.7002 ค่าเฉลี่ย 61.2116

10.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คะแนนสูงสุด 63.5734 คะแนนต่ำสุด 59.1682 ค่าเฉลี่ย 60.2876


เช็กสถิติคะแนนสูงต่ำคณะอื่น ๆ เพิ่มเติม