ชัชชาติ รับกังวลโควิดกลับมาระบาด หลังจีนเปิดประเทศ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ภาพจาก กรุงเทพมหานคร)

ชัชชาติรับกังวลโควิดกลับมาระบาดหลังจีนเปิดประเทศ มอบ ทวิดา รองผู้ว่าฯกทม.ควบคุมใกล้ชิด 

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเตรียมมาตรการป้องกันโควิดจากกรณีเปิดให้นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนเข้าประเทศในวันนี้ (9 ม.ค.) เป็นวันแรกว่า ปัจจุบันได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งหมดภายใต้ 4 มาตรการคือ

1.ประเมินสถานการณ์ความพร้อมเรื่องเตียง บุคลากร และวัคซีน

2.ประเมินจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น เยาวราช ถนนข้าวสาร โรงแรม วัด และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มนี้มีโอกาสติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

3.จัดตั้งศูนย์บัญชาการโควิด โดยใช้ศูนย์ที่มีอยู่เดิม เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัด

Advertisment

4.เน้นมาตรการ SHA PLUS ซึ่งกำหนดให้การติดต่อกับนักท่องเที่ยวต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ทั้งตัวเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว เพื่อจะได้ไม่เกิดการแพร่เชื้อ รวมถึงมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรการกระทรวงสาธารณสุข

สิ่งที่ต้องเตรียมการและวางแผนคือ กรณีมีผู้ต้องการรับวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในสภาวะปกติ กทม.ฉีดวัคซีนให้ทุกคน ทุกกลุ่มฟรี แต่หากนักท่องเที่ยวต้องการฉีดวัคซีนจำนวนมาก อาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นพิจารณา ว่าหากต้องมีค่าใช้จ่ายจะดำเนินการอย่างไร นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวกรณีติดโควิดแล้วกลับประเทศไม่ได้ ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร และใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมถึงพิจารณาเรื่องเงื่อนไขรายละเอียดของการประกันนักท่องเที่ยว ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร

นายชัชชาติกล่าวในตอนท้ายว่า ส่วนตัวมีความกังวล แม้จะดีต่อสภาพเศรษฐกิจ แต่ก็ต้องมีความกังวลไว้ก่อน เพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับมือต่อไป ซึ่งในส่วนสถานที่ท่องเที่ยวอย่างถนนข้าวสาร กทม.มีการตรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และได้กำชับเรื่องมาตรการโควิดมากขึ้น ซึ่งได้สั่งการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบและกำชับมาตรการโควิดอย่างเข้มข้น