ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลด 40 สตางค์ มีผลตี 5

ราคาน้ำมัน เติมน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน ขับรถ

ต้อนรับเดือนใหม่ PTT Station-บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร เบนซิน-ดีเซล-น้ำมันสูตรพรีเมี่ยมคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (1 ก.พ. 2566)

วันที่ 31 มกราคม 2566 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.40 บาท/ลิตร ส่วนเบนซินกับ Super Power และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 1 ก.พ. 2566 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 44.06 บาท
 • GSH95 = 36.25 บาท
 • E20 = 34.34 บาท
 • GSH91 = 35.98 บาท
 • E85 = 34.79 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 42.14 บาท
 • HSD-B7 = 34.94 บาท
 • HSD-B10 = 34.94 บาท
 • HSD-B20 = 34.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.66 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากลดราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลด 40 สต. สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นและกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม

 • GSH95S EVO 36.25 บาท
 • GSH91S EVO 35.98 บาท
 • GSH E20S EVO 34.34 บาท
 • GSH E85S EVO 34.79 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 43.64 บาท
 • Hi Diesel B20S 34.94 บาท
 • Hi Diesel S 34.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 34.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 43.66 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)