ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลด 30 สตางค์ มีผลตี 5

ราคาน้ำมัน หัวจ่าย น้ำมันใกล้หมด

PTT Station-บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร เบนซิน-ดีเซล-น้ำมันสูตรพรีเมี่ยมคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (2 ก.พ. 2566)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.30 บาท/ลิตร ส่วน Super Power GSH95 และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 2 ก.พ. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 43.76 บาท
 • GSH95 = 35.95
 • E20 = 34.04
 • GSH91 = 35.68
 • E85 = 34.49
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 42.14
 • HSD-B7 = 34.94
 • HSD-B10 = 34.94
 • HSD-B20 = 34.94
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.66 บาทต่อลิตร

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ราคาน้ำมัน 1 กพ 66

ส่วนบางจากฯ ลดราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 30 สตางค์ต่อลิตร สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นและกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม
โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • GSH95S EVO 35.95
 • GSH91S EVO 35.68
 • GSH E20S EVO 34.04
 • GSH E85S EVO 34.49
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 43.64
 • Hi Diesel B20S 34.94
 • Hi Diesel S 34.94
 • Hi Diesel S B7 34.94
 • Hi Premium Diesel S B7 43.66

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)


ราคาน้ำมัน 1 กพ 66