ฝุ่น PM2.5 เช้านี้ (4 ก.พ.) เกินค่ามาตรฐาน 27 จังหวัด ภาคเหนือมากที่สุด

ฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่

ศูนย์แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานค่าฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 4 ก.พ. 2566 เวลา 7.00 น. พบ 27 จังหวัด มีฝุ่น PM2.5 ค่าเกินมาตรฐาน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เฟซบุ๊กเพจ ศูนย์แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ณ เวลา 07:00 น. ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศ พบเกินค่ามาตรฐานใน 27 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ จ.สมุทรปราการ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ลำปาง จ.แพร่

จ.ลำพูน จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.ตาก จ.พิษณุโลก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ราชบุรี จ.ปราจีนบุรี และ จ. เลย

ค่าฝุ่น 4 ก.พ.66
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

โดยสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค คือ

  • ภาคเหนือเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 42 – 133 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14 – 89 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 25 – 91 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 19 – 58 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 7 – 16 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 23 – 64 มคก./ลบ.ม.

ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์


สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

ค่าฝุ่น 4 ก.พ.66
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
ค่าฝุ่น 4 ก.พ.66
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ