อย.ยันวัคซีนโควิด ขยายอายุ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

ไพศาล ดั่นคุ้ม
นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

อย.แจงดราม่า วัคซีนโควิดขยายอายุ ย้ำยึดแนวทางตาม WHO มั่นใจมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยืนยันว่าวัคซีนที่ อย.พิจารณาขยายอายุนั้น ยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ภายใต้อุณหภูมิและระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการอนุมัติให้ขยายอายุวัคซีนจะต้องพิจารณาเงื่อนไขและปัจจัยต่าง ๆ ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก

โดยต้องการประเมินข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาข้อมูลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่อุณหภูมิ -60 ถึง-90 องศาเซลเซียส ซึ่งมีการปรับปรุงเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลผลการทดสอบความแรง (Potency) ความบริสุทธิ์ (Purity) ความปราศจากเชื้อ (Sterility) ประกอบกับข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์ หรือปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากผู้ใช้ยา

อย่างไรก็ตาม หากพบปัญหาคุณภาพหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีน สามารถรายงานศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน อย. 1556

ก่อนหน้านี้ มติชน รายงานว่า อย.ขยายอายุวัคซีนไฟเซอร์จาก 9 เป็น 15 เดือน โดยการเปิดเผยของ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วมากกว่า 146 ล้านโดส แบ่งเป็นเข็มที่หนึ่ง 57 ล้านโดส ครอบคลุมประชากร ร้อยละ 82.7 เข็มที่สอง 54 ล้านโดส ครอบคลุมประชากร ร้อยละ 77.7 และเข็มกระตุ้นเข็มที่สามมากกว่า 27 ล้านโดส เข็มที่สี่ 6 ล้านโดส (ข้อมูล ณ เดือน ม.ค.2566)

ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกคือ วัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นจะช่วยลดโอกาสการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้อย่างชัดเจน


ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ปรับให้วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สูตรต้นตำรับ จำนวน 8 รุ่นการผลิต ที่ไทยนำเข้า ขยายอายุวัคซีนจาก 9 เดือน เป็น 15 เดือน เนื่องจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -60 ถึง -90 องศาเซลเซียส โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิออกนอกช่วงสภาวะการเก็บรักษา จะทำให้วัคซีนยังคงประสิทธิภาพ รวมถึงความปลอดภัย