เปิดจดหมาย สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย กรณีจัดรอบฉายไม่เป็นธรรม

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ภาพยนตร์ไทย หนังไทย

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ออกจดหมายเปิดผนึก กรณีการจัดรอบฉายไม่เป็นธรรม ชี้เป็นการตัดโอกาสหนังไทยคุณภาพ ทำผู้ชมเสื่อมศรัทธา

วันที่ 7 มีนาคม 2566 สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ออก จดหมายเปิดผนึก เรื่อง การจัดโรงและรอบฉายภาพยนตร์ไทย ที่ไม่เป็นธรรม โดยรายละเอียดในจดหมายเปิดผนึกระบุว่า “สืบเนื่องจากมีประเด็นการจัดโรงและรอบฉายภาพยนตร์ไทยหลายครั้ง ล่าสุดคือเรื่อง ขุนพันธ์ 3 โดยปัญหาการจัดโรงและรอบฉายที่ไม่เป็นธรรม ตัดโอกาสของภาพยนตร์ไทย เป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นเรื่อยมา เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางในหมู่คนทำงานในวงการภาพยนตร์ไทย

เมื่อการสร้างภาพยนตร์ไม่อาจเป็นหลักประกันได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะมีโรงและรอบฉายที่มากเหมาะสมสำหรับการสร้างรายได้ให้กับภาพยนตร์ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้สร้างจำนวนมากไม่กล้าลงทุนในภาพยนตร์คุณภาพที่มีเนื้อหาหลากหลาย จนเป็นเหตุให้ผู้ชมจำนวนมากรู้สึกเสื่อมศรัทธากับภาพยนตร์ไทย เพราะมีเนื้อหาที่ซ้ำซาก ไร้การพัฒนา

Advertisement

แต่ในขณะเดียวกัน ภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องที่มีเนื้อหาแปลกใหม่ มีคุณภาพ กลับได้รับการจัดโรงและรอบที่น้อยจนหมดโอกาสในการสร้างผู้ชมและรายได้

ทางสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ในฐานะคนทำหนัง ขอแสดงจุดยืนในการปกป้องผู้กำกับภาพยนตร์และคนทำงานที่ควรได้รับโอกาสในการเผยแพร่ผลงานอย่างเป็นธรรม ดังนี้

1. ขอให้สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองหรือจัดสรรรอบฉายของภาพยนตร์ไทยให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นไปเพื่อนำเสนอภาพยนตร์ไทยคุณภาพออกสู่สายตาผู้ชม สร้างความหลากหลายในการชมภาพยนตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ชมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวงการภาพยนตร์ไทยในระยะยาว

Advertisement

2. ขอให้สื่อมวลชนนำเสนอประเด็นปัญหานี้ให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจถึงปัญหาในวงการภาพยนตร์ไทย อันจะนำไปสู่การสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยขอเรียกร้องให้หนังไทยทุกเรื่องมีพื้นที่ฉายอย่างสมศักดิ์ศรี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายในวิกฤตการณ์ครั้งนี้”

Advertisement

ปัญหาการจัดรอบฉายภาพยนตร์ เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง ทั้งกรณีก่อนหน้านี้ที่ ภาพยนตร์ “วัยอลวน 5” ของ ไพโรจน์ สังวริบุตร ที่เคยถูก ลดรอบฉาย อย่างมาก จนทำให้บางโรงภาพยนตร์ ไม่มีการฉายเรื่องดังกล่าว

และกรณีล่าสุดกับภาพยนตร์เรื่อง “ทิดน้อย” ที่แม้เข้าฉายมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา แต่ถูก เพิ่มรอบฉาย มากขึ้นและได้รอบฉายที่ดีที่สุด มากกว่าภาพยนตร์ไทยเข้าใหม่อย่าง “ขุนพันธ์ 3” ที่เพิ่งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไม่ถึง 1 สัปดาห์