หมอยงเตือน ไข้ปวดข้อยุงลาย ชิกุนกันย่า ซิกา ระบาดเพิ่ม

ยง ภู่วรวรรณ ยุง โรคจากยุง

นพ.ยงเตือนปี’66 นี้โรคจากยุงระบาดหนักขึ้น ทั้งไข้ปวดข้อยุงลาย ชิกุนกันย่า ซิกา แนะป้องกันไม่ให้ยุงกัด-ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสเฟสต์บุ๊กกล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา มีการระบาดของไข้ปวดข้อยุงลาย ชิกุนกันย่า และไข้ไวรัสชิกา เพิ่มมากขึ้น

การระบาดของไข้ปวดข้อยุงลายตั้งแต่ปี พ.ศ 2561 เป็นต้นมา เกิดจากยุงลายบ้าน เช่นเดียวกับไข้เลือดออก จึงพบมากในเขตเมือง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ทำให้มีไข้ ผื่นขึ้น และปวดตามข้อ พบได้ทุกอายุ แต่ในเด็กจะมีไข้ ออกผื่น อาการปวดข้อ อาจจะไม่เด่น ในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ อาการปวดข้อจะเป็นค่อนข้างรุนแรง และคงอยู่หลายสัปดาห์ หรืออาจเป็นเดือนก็มี

การป้องกันที่สำคัญที่สุดคือป้องกันไม่ให้ยุงกัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัดลูกน้ำ ใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด รวมทั้งใช้ยาทากันยุง และถ้ามีผู้ป่วยโดยเฉพาะในกรุงเทพฯเขตใดควรแจ้งให้สำนักอนามัย เพื่อช่วยทำลายยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ ลดการแพร่กระจายของโรค

ทางศูนย์ไวรัสได้ศึกษามาโดยตลอด พบว่าการระบาดในปีนี้ ศูนย์พบเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะน้อยกว่าในการระบาดปี 2562 ดังแสดงในรูป

Advertisment