คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยาเสี่ยเจริญ เบียร์ช้าง เสียชีวิต อายุ 80 ปี

วรรณา สิริวัฒนภักดี
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยาคู่ชีวิตของ เจริญ สิริวัฒนภักดี เสียชีวิต

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยาของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัท ทีซีซี และเครือไทยเบฟฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือธุรกิจชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลา 01.24 น. ของวันนี้ (17 มี.ค.)

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เกิดวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2486 มีอายุ 80 ปี เป็นภรรยาคู่ชีวิตของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี มหาเศรษฐีระดับแสนล้านของไทย เจ้าของกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ และเป็นรองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัททีซีซี หรือกลุ่มบริษัทไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หนึ่งในเครือธุรกิจชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งคุณหญิงวรรณามีประสบการณ์การลงทุนด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 50 ปี

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) รวมถึงดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มบริษัททีซีซี

เว็บไซต์ TTC Group ระบุว่า กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ ทีซีซี กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นมากว่า 30 ปี โดยนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเกิดและเติบโตในย่านธุรกิจทรงวาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไชน่าทาวน์ ในครอบครัวชาวจีนโพ้นทะเลจากเมืองซัวเถา อำเภอเท่งไฮ้ และได้เริ่มทำการค้าตั้งแต่เยาว์วัย

ต่อมาได้สมรสกับคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จากนั้นได้ร่วมกันพัฒนากิจการจากเล็กสู่ใหญ่ จากการขายสินค้าให้โรงงานสุรา พัฒนามาสู่การเป็นเจ้าของโรงงานสุรา จนได้รับสัมปทานโรงงานสุราทั้งหมดเมื่อเข้าสู่ยุคการค้าสุราเสรี ได้ประมูลโรงกลั่นสุราในนามกลุ่มแสงโสม และได้ขยายกิจการไปสู่ธุรกิจ

อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง เช่น เบียร์ แอลกอฮอล์ น้ำตาล บรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ ตลอดจนได้เข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การลงทุนในกลุ่มโรงแรมอิมพีเรียล กลุ่มนอร์ธปาร์ค กลุ่มพันธ์ทิพย์ กลุ่มเกษตร รวมทั้งได้เข้าลงทุนในกิจการของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ เช่น กลุ่มเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และกลุ่มอาคเนย์ประกันภัย ประกันชีวิต เป็นต้น

การที่ดำเนินธุรกิจมาถึงปัจจุบันได้นั้น นายเจริญได้กล่าวเสมอว่า มาจากรากฐานการเลี้ยงดูของครอบครัวที่ได้เน้นย้ำความมีคุณธรรมในการปฏิบัติต่อผู้อื่น และเมื่อมีครอบครัวได้มีโอกาสใกล้ชิดและได้รับคำชี้แนะจากพ่อตาซึ่งให้หลักยึดด้วยคำจีน 4 คำคือ ยิ่ม (ความอดทน จะทำให้สำเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย) เหยียง (ความเสียสละ จะทำให้พ้นภัย) แจ๋ (ความเงียบ สุขุม ทำให้เกิดปัญญา) และ ลัก (ความร่าเริง จะมีสุขอายุยืน)

ทั้งหมดนี้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ ดำเนินชีวิต รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นที่ นายเจริญและคุณหญิงวรรณายึดถือเสมอมา

สำหรับคุณหญิงวรรณานั้น นอกจากจะร่วมบริหารกิจการแล้ว ยังรับภาระดูแลบุตรธิดาให้ได้รับการศึกษาอย่างดีทุกคน ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในด้านการทำงานการกุศลและช่วยเหลือสังคมในหลายด้าน


เมื่อปี พ.ศ. 2531 ได้รับพระราชทานนามสกุล “สิริวัฒนภักดี” นายเจริญได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.) และปฐมดิเรก คุณาภรณ์ (ป.ภ.) ในขณะที่คุณหญิงวรรณา ได้รับ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.) ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ( ป.ภ.) และทั้งสองยังได้รับปริญญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศ