พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส

วันที่ 17 มีนาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ม.ป.ช..ม.ว.ม..ป.ภ..ท.จ.ว.ป.ร.๔ ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และบำเพ็ญพระราชกุศล

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566
เวลา 15.00 น. พิธีรดน้ำศพ
เวลา 17.30 น. พระราชทานน้ำหลวง
เวลา 18.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

วันที่ 18-23 มีนาคม 2566
เวลา 19.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566
เวลา 10.00 น.-21.00 น. พิธีกงเต็ก

วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566
เวลา 10.00 น. พิธีคำนับศพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี