กทม. เล็งเดินเรือเพิ่ม 3 คลอง ปลื้มลดงบจ้างเดินเรือคลองผดุงเหลือ 1.8 ล้านต่อเดือน

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ชัชชาติ เผยเล็งเดินเรือเพิ่มคลองลาดพร้าว ประเวศฯ ภาษีเจริญ เผยลดค่าจ้างเดินเรือคลองผดุงจาก 2.4 ล้านเหลือ 1.8 ล้าน

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเดินเรือของกรุงเทพมหานครว่า

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเดินเรือโดยผ่านการจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด อยู่ 2 เส้นทางคือ

1.เส้นทางคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ช่วงวัดศรีบุญเรือง-มีนบุรี ซึ่งมีสัญญาผูกพันอยู่ ซึ่งการเดินเรือช่วงนี้ประสบปัญหาจากประตูระบายน้ำทำให้ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารหนึ่งครั้งที่ประตูระบายน้ำบางชัน ซึ่งจะต้องมีการทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการต่อไป

Advertisement

2.เส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม ที่มีการหยุดการเดินเรือไประยะหนึ่งเพื่อต่อรองค่าจ้างเดินเรือและการซ่อมแซมและปรับปรุงเรือเดิมที่มีการเสื่อมสภาพ

โดยในการเดินเรือครั้งนี้สามารถปรับลดค่าจ้างการเดินเรือจาก 2.4 ล้านบาทต่อเดือน เหลือ 1.8 ล้านบาทต่อเดือน

สำหรับแผนในอนาคตได้มีการมอบหมายในฐานะผู้ถือหุ้นไปยังบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเดินเรือที่คลองภาษีเจริญ คลองลาดพร้าว และคลองประเวศบุรีรมย์