รู้จักบัตรเหมาจ่าย 2,000 บาท ขึ้นรถไฟสายสีแดงได้ 50 เที่ยว รถเมล์ไม่อั้น

บัตรเหมาจ่าย
ภาพจาก มติชน

รู้จัก “บัตรเหมาจ่าย” จ่ายเดือนละ 2,000 ขึ้นรถไฟสายสีแดงได้ 50 เที่ยว รถเมล์ไม่อั้น มิติใหม่ของเส้นทางคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 31 มีนาคม 2566 กรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ร่วมเปิดตัว “บัตรเหมาจ่าย” TRANSIT PASS RED LINE BKK X BMTA เปิดมิติใหม่ของเส้นทางคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเดินทางที่สะดวกปลอดภัย การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร เพื่อช่วยให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ช่องทางการซื้อบัตรเหมาจ่าย

สำหรับ บัตรเหมาจ่าย TRANSIT PASS RED LINE BKK X BMTA เป็นบัตรโดยสารที่สามารถใช้เดินทางร่วมรถไฟชานเมืองสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน) และรถเมล์ ขสมก.ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศไม่จำกัดเที่ยว

โดยจำนวนครั้งการเดินทางด้วยรถไฟชานเมืองสายสีแดง สูงสุดจำนวน 50 เที่ยว และรถเมล์ ขสมก.ไม่จำกัดเที่ยว ทั้งนี้ ใช้บัตรเหมาจ่ายได้ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ผู้โดยสารใช้บัตรครั้งแรกที่รถไฟฟ้าสายสีแดง หรือรถเมล์ ขสมก. อย่างใดอย่างหนึ่ง และเมื่อใช้งานรถไฟฟ้าสายสีแดงครบ 50 เที่ยวแล้ว จะไม่สามารถใช้ได้อีก แต่สามารถใช้ขึ้นรถเมล์ ขสมก.ได้จนกว่าจะครบ 30 วัน

Advertisement

บัตรเหมาจ่ายนี้ผู้โดยสารสามารถชำระค่าโดยสารโดยการใช้บัตรแตะชำระค่าโดยสารที่จุดชำระของรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ตามที่ทาง ร.ฟ.ท.กำหนดและเครื่อง EDC บนรถเมล์ ขสมก. สำหรับราคาค่าออกบัตรเหมาจ่ายมีค่าออกบัตร 100 บาท และราคาบัตรเหมาจ่าย 2,000 บาท

ช่องทางเติมเงิน

ผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรเหมาจ่าย TRANSIT PASS RED LINE BKK X BMTA ครั้งแรกได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟชานเมืองสายสีแดง และเขตการเดินรถตามที่ ขสมก.กำหนด สามารถเติมเงินเข้าบัตรได้หลายช่องทาง เช่น ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT การเติมเงินผ่านการสแกน QR Code หลังบัตร

รวมทั้งการเติมเงินผ่านช่องทางอื่นทาง MOBILE BANKING ของทุกธนาคาร และชำระเงินสดผ่านเครื่อง EDC ณ จุดจำหน่ายบัตร