กระทรวงคมนาคมตั้งกรรมการสอบ “ส่วยรถบรรทุก” ใครเอี่ยวฟันไม่ยั้ง

กระทรวงคมนาคม

คมนาคมตั้งกรรมการสอบ “ส่วยรถบรรทุก” เรียกประชุม 31 พ.ค. 66 ใครเอี่ยวฟันไม่ยั้ง ไม่มีข้อยกเว้น

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงคมนาคม ระบุว่า จากกรณีกระแสข่าวการจ่ายเงินของผู้ประกอบการรถบรรทุกเพื่อซื้อ “สติ๊กเกอร์” ที่มีลักษณะพิเศษจากนายหน้า สำหรับใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงว่ารถบรรทุกที่ติดสติ๊กเกอร์ดังกล่าวมีการจ่ายเงินเพื่อ “ติดสินบน” เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดเส้นทางของการขนส่งแล้ว ทำให้รถบรรทุกสามารถเดินทางและประกอบกิจการขนส่งโดยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น

เนื่องจากด่านชั่งน้ำหนักตามเส้นทางต่าง ๆ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม อาจส่งผลให้ประชาชนอาจเกิดความสงสัยในความโปร่งใสของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง จนอาจกระทบถึงภาพลักษณ์โดยรวมได้

รายงานข่าวระบุอีกว่า กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจกับกรณีดังกล่าว ได้สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความโปร่งใสในการดำเนินการของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชน กระทรวงจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ด้วยการติดสติ๊กเกอร์บนรถบรรทุก

โดยมีนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง เป็นประธาน

โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัด กระทรวงคมนาคม และผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ากรณีดังกล่าวมีมูลเป็นความจริงหรือไม่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด

โดยให้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการตรวจสอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะมีการประชุมครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม หากรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวพบว่าหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง กระทรวงจะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามความจำเป็น และเหมาะสม สามารถเชิญบุคคลหรือผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ รวมถึงเรียกเอกสาร พยานหลักฐานต่าง ๆ จากบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตรวจสอบได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

รวมถึงจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงครั้งนี้ต่อไปด้วย

กระทรวงขอยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนและตรวจสอบทุกประเด็นด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงและเชื่อมั่นในการดำเนินการของกระทรวงต่อไป