ราชกิจจาฯประกาศ ปลด 2 ลูกหนี้นามสกุลดัง “วงศ์สวัสดิ์” จากล้มละลาย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ปลด 2 ลูกหนี้นามสกุลดัง นราพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ และ เมทินี ยุวศรี หรือวงศ์สวัสดิ์ จากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล. 21616/2552 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 1 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทัษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 26 เมษายน 2554 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นายนราพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ ลูกหนี้ที่ 1 นางสาว หรือนางเมทินี ยุวศรี หรือวงศ์สวัสดิ์ ลูกหนี้ที่ 2 เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2554 ต่อมาศาลมีคำสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดลูกหนี้ทั้งสองจากล้มละลายไว้นั้น

               

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้ นายนราพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ ที่ 1 นางสาว หรือนางเมทินี่ ยุวศรี หรือวงศ์สวัสดิ์ ที่ 2 ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559

 

 ปลด 2 ลูกหนี้ นามสกุลดัง "วงศ์สวัสดิ์" จากล้มละลาย

Advertisement