สธ.ส่งทีมดูแลเยียวยาจิตใจเหตุโกดังพลุระเบิด เฝ้าระวังผลกระทบจากสารเคมี

ทีมเยียวยาจิตใจ สธ.

สธ.ส่งทีมดูแลเยียวยาจิตใจเหตุโกดังพลุระเบิด พร้อมเตรียมจุดดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง-ปัญหาสุขภาพจากสารเคมี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้สั่งการให้ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) จากทั้ง 13 อำเภอ ลงพื้นที่เหตุโกดังเก็บพลุระเบิดในตลาดมูโนะ จ.นราธิวาส เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ และจัดหน่วยปฐมพยาบาลคัดกรองบาดแผลเพื่อประเมินส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาลต่อไป

พร้อมเตรียมจุดดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่ได้รับผลกระทบ และจัดทีมเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากสารเคมี ที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง หู ตา จมูก ระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินอาหาร รวมถึงเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ของดินปืนด้วย 

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

ทั้งนี้ การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านสุขภาพ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ยังสามารถบริหารจัดการได้ แต่ได้ให้หน่วยงานส่วนกลางติดตามสถานการณ์และเตรียมการช่วยเหลือหากได้รับการประสานแล้ว

สำหรับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ระบุว่า มีผู้เสียชีวิตจำนวน 12 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 108 ราย รพ.สต.ทั้ง 4 แห่ง ใน อ.สุไหงโก-ลก ได้ให้การดูแลเบื้องต้นในชุมชนที่เกิดเหตุ ก่อนนำส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ซึ่งแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว 98 ราย ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล 10 ราย เป็นชาย 2 ราย หญิง 6 ราย และเด็ก 2 ราย ส่วนใหญ่มีบาดแผลตามศีรษะ ใบหน้า และร่างกาย อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด 

ส่วนความเสียหายทางทรัพย์สิน นอกจากบ้านเรือนประชาชน และหน่วยงานราชการ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจ โรงเรียน ยังมี รพ.สต.มูโนะ บ้านพักเจ้าหน้าที่ รพ.สต.มูโนะ จำนวน 1 หลัง และบ้าน อสม. อีก 5 หลัง ได้รับความเสียหายด้วย