ศธ.มอบเงินช่วยผู้ได้รับผลกระทบถังดับเพลิงระเบิด โรงเรียนราชวินิต

กระทรวงศึกษาธิการ เหตุถังดับเพลิงระเบิด ราชวินิต มัธยม

กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดขณะซ้อมแผนอพยพหนีไฟ รายละ 5,000 บาท ประสานกระทรวงสาธารณสุข ดูแลสภาพจิตใจนักเรียน

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต และดูแลนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดขณะซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

นายอรรถพลกล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ส่งผลให้มีนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 30 ราย ต้องนำส่งโรงพยาบาล 9 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนอีก 20 รายพักรักษาดูอาการในห้องพยาบาลโรงเรียนและเดินทางกลับบ้านได้

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่ดูแลภาพรวมการศึกษาทั้งประเทศ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้บาดเจ็บและสูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ การลงพื้นที่ในวันนี้สิ่งสำคัญคืออยากมาให้กำลังใจกับทุกฝ่าย และดูประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปถอดบทเรียนมาวางมาตรการป้องกันเหตุ

“ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนที่ราคาแพงมาก ทำให้มีผู้สูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เบื้องต้นได้แจ้งไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศผ่านศึกษาธิการจังหวัด ให้กำชับเรื่องนี้และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษว่าการซักซ้อมหรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือความไม่ปลอดภัยแก่ผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนข้อแรกที่จะต้องเร่งดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

สำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ทางผู้อำนวยการราชวินิตมัธยม และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพฯ เขต 1 ได้ลงพื้นที่ไปดูแลที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลด้วยตนเอง และยังมีประกันอุบัติเหตุที่ทางโรงเรียนได้ทำไว้ให้กับนักเรียนทุกคน สำหรับผู้เสียชีวิตได้รับประมาณ 200,000 บาท

ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถึงแม้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ในฐานะที่กำกับในเชิงนโยบายความปลอดภัยของผู้เรียน วันนี้จึงลงพื้นที่มาดูแลทุกฝ่ายทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ

นอกจากนี้สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตมัธยม ได้รวบรวมทุกสรรพกำลังในการช่วยเหลือทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 30,000 บาท และครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บ รายละ 5,000 บาท

นอกจากนี้ ศธ.ได้ประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) หลังจากเปิดเรียนในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 จะนำคุณหมอ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องด้านจิตวิทยามาดูแล พูดคุย ทำความเข้าใจกับครอบครัว รวมทั้งตัวน้องนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บและอยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งสร้างความสะเทือนใจและอาจส่งผลต่อสภาวะจิตใจของน้องนักเรียนที่พบเห็น


“ศธ.และครอบครัวผู้เสียชีวิต สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานดูแลผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ โดยรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ยังความปลาบปลื้มแก่กระทรวงศึกษาธิการ ครอบครัวผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้”