ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (17 ต.ค.) เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลด 30 สต. มีผลตี 5

ราคาน้ำมัน เติมน้ำมัน การเดินทาง รถยนต์ ดีเซล แก๊สโซฮอล์

ปั๊มน้ำมันแจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 30 สต. มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (17 ต.ค. 2566)

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ลดลง 0.30 บาท/ลิตร สำหรับกลุ่มดีเซลสูตรปกติ คงเดิม มีผล 17 ต.ค. 2566 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 45.64 บาท
 • GSH95 = 37.85 บาท
 • E20 = 35.54 บาท
 • GSH91 = 37.58 บาท
 • E85 = 35.69 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 44.04 บาท
 • HSD-B7 = 29.94 บาท
 • HSD-B10 = 29.94 บาท
 • HSD-B20 = 29.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 40.84 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ลดลง 0.30 บาท สำหรับ Hi Premium 97 และกลุ่มดีเซลคงเดิม

 • GSH95S EVO 37.85 บาท
 • GSH91S EVO 37.58 บาท
 • GSH E20S EVO 35.54 บาท
 • GSH E85S EVO 35.69 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 48.84 บาท
 • Hi Diesel B20S 29.94 บาท
 • Hi Diesel S 29.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 29.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 42.94 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)