ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (21 ต.ค.) เบนซิน-แก๊สโซฮอล์-น้ำมันพรีเมี่ยม ขึ้น 40 สต.

ราคาน้ำมัน น้ำมัน รถยนต์

ปั๊มน้ำมันแจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันสูตรพรีเมี่ยม เพิ่มขึ้น 40 สต. มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (21 ต.ค. 2566)

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันสูตรพรีเมี่ยม (ดีเซล และแก๊สโซฮอล์ 95) เพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร สำหรับกลุ่มดีเซลสูตรปกติ คงเดิม มีผล 21 ต.ค. 2566 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 46.04 บาท
 • GSH95 = 38.25 บาท
 • E20 = 35.94 บาท
 • GSH91 = 37.98 บาท
 • E85 = 36.09 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 44.44 บาท
 • HSD-B7 = 29.94 บาท
 • HSD-B10 = 29.94 บาท
 • HSD-B20 = 29.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 41.24 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันสูตรพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7 และ Hi Premium 97) เพิ่มขึ้น 0.40 บาท สำหรับกลุ่มดีเซลสูตรปกติ คงเดิม

 • GSH95S EVO 38.25 บาท
 • GSH91S EVO 37.98 บาท
 • GSH E20S EVO 35.94 บาท
 • GSH E85S EVO 36.09 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 49.24 บาท
 • Hi Diesel B20S 29.94 บาท
 • Hi Diesel S 29.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 29.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 43.34 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)