ชงบอร์ดสุขภาพฯ เพิ่มจังหวัดนำร่อง บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่

บัตรประชาชน รักษาพยาบาล

หมอชลน่าน เตรียมหารือบอร์ดพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ เพิ่ม 4 จังหวัดนำร่อง บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่ ทุกเครือข่ายทั้งในและนอกสังกัด พร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลรองรับการดำเนินงาน

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กทม. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายยกระดับ 30 บาท โดยมี Quick Win เรื่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ว่า ก่อนหน้านี้ได้ประกาศนำร่องใน 4 เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 ซึ่งมีความพร้อมที่จะดำเนินการเรื่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายมากยิ่งขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่มี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นอกจากจะเสนอการดำเนินงานเรื่องนี้ใน 4 เขตสุขภาพนำร่องแล้ว จะหารือที่ประชุมเพื่อประกาศเพิ่ม 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่

  • แพร่
  • เพชรบุรี
  • ร้อยเอ็ด
  • นราธิวาส

ซึ่งมีความพร้อมที่จะเดินหน้าตามเป้าหมายให้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ทุกเครือข่าย ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น สังกัดมหาวิทยาลัย สังกัดกลาโหม รวมถึงคลินิก ร้านขายยา และแล็บ เป็นต้น

“การนำร่องใน 4 จังหวัด ไม่ได้หมายความว่า เฉพาะประชาชนในจังหวัดนั้นเท่านั้นที่จะใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ได้ แต่ประชาชนที่เดินทางไปยัง 4 จังหวัดนำร่องดังกล่าวก็สามารถรับบริการได้เช่นกัน โดยหลังจากที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว จะมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในโครงข่ายการให้บริการโดยเร็วต่อไป” นพ.ชลน่านกล่าว