“ออมสิน” พร้อมเป็นตัวกลางประสานใจหน่วยงานพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มหาเถรสมาคม (มส.) แต่งตั้งพระราชปริยัติสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม เป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งที่เคยถูกทักท้วงจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ว่า ไม่ทราบเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ผอ.พศ. เป้นผุ้ใหญ่แล้วคงทราบดี อย่างไรก้ตาม ตนจะทำหน้าที่ประสานใจให้กับทั้ง 2 ฝ่าย เชื่อว่าไม่มีปัญหา และเชื่อ ผอ.พศ.ไม่ท้อ

 

ที่มา : มติชนออนไลน์